Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » August (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Sự Thánh Hóa “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:14). Câu hỏi suy ngẫm: “Nên thánh” (hay thánh hóa) có nghĩa là gì? Bằng cách nào đời sống ô uế của một tội nhân được nên thánh trước mặt Chúa? Cơ Đốc nhân cần làm gì để đời sống được nên thánh? “Nên thánh” là ...

Read more

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn: Gieo và Gặt

Sứ điệp: Gieo và Gặt Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 1:29 Diển giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Gieo và Gặt và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Ðức Chúa Trời phán, “Nầy, Ta ban cho các ngươi mọi thứ thảo mộc có hạt giống trên mặt đất, mọi thứ cây ra trái và có hạt giống; các ngươi sẽ dùng chúng làm thức ăn. [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2017 Gióp 11:1-4Cảm Thông Với Người “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan” (Rô-ma 12:15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sô-pha là ai? Ông chỉ trích ông Gióp điều gì và điều đó đúng không? Bạn làm gì để giúp anh chị em mình và những người khác khi họ ...

Read more

Oslo Gospel Choir: This Is The Day – Part 1

...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền – Chương 22-28

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phục Truyền  - Chương 22-28 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2017 Công Vụ 25:13-22Cuộc Đời trong Tay Chúa “Ạc-ríp-ba bèn nói với Phê-tu rằng: Ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng: Đến mai vua sẽ nghe” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Tổng đốc Phê-tu đã tường trình vụ án Phao-lô với Vua Ạc-ríp-ba như thế nào? Vì sao Vua Ạc-ríp-ba muốn nghe bị cáo Phao-lô trình bày? Từng sự việc xảy đến với Sứ đồ Phao-lô cho thấy điều gì về chương trình của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2017 Công Vụ 25:1-12Đường Đi Đến La Mã “Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết, thì tôi chẳng từ chối chết đâu; trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết, thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Sê-sa” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì cho thấy các lãnh đạo tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem nuôi dưỡng lòng căm thù và ước muốn hãm hại Sứ đồ Phao ...

Read more

Ravi Zacharias: A True Christian

Sứ điệp: A True Christian Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1:1-21 Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Sống Đạo

Đề tài: Sống Đạo Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-31 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2017 Công Vụ 24:22-27Đạo Đức của Quan Tổng Đốc “Phê-lít cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình; nên năng đòi người đến, và nói chuyện cùng người” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tổng đốc Phê-lít quyết định tạm hoãn phiên tòa? Trong thời gian giam giữ Sứ đồ Phao-lô, Tổng đốc Phê-lít đã cư xử với ông thế nào? Qua đó bạn nhận định thế nào về đạo đức của ông Phê-lít? Bạn học được gì ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top