Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » August

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bắt Chước Đức Chúa Trời

Đề tài: Bắt Chước Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-7; 15-20 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Trở Về

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2017 I Cô-rinh-tô 2:1-2Sứ Điệp của Phúc Âm “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói “tôi chẳng biết sự gì khác,” có phải Sứ đồ Phao-lô là người ít học không? Sứ điệp Phúc Âm mà Sứ đồ Phao-lô rao giảng tập trung vào điều gì? Bạn áp dụng ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 7:40-53

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 7:40-53 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị chế diễu vì niềm tin của mình?  Bạn đã làm gì?  Bạn cảm thấy thế nào?  Phản ứng của bạn sau đó ra sao? Câu Hỏi Thảo Luận Sau lời giảng của Đức Chúa Jesus, phản ứng của đoàn dân như thế nào (7:43)?  Nhóm người đầu tiên nhận xét Chúa là ai (7:40)?  Nhóm thứ hai gọi Ngài là ai (7:41)?  Tuy nhiên, có một nhóm khác đã ...

Read more

Ca Khúc Tuyệt Vời

Tựa đề: Ca Khúc Tuyệt Vời Sáng tác: Trương Đoàn Nhật Bảo Trình bày: Phương Trinh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2017 I Cô-rinh-tô 2:1-2Chứng Nhân của Phúc Âm “Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khẳng định vai trò của ông trong công tác rao truyền Phúc Âm là gì? Lời xác định này có ý nghĩa thế nào trong việc hoàn thành trách nhiệm Chúa giao p ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Ti-mô-thê – Chương 1-2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Ti-mo-thê - Chương 1-2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kinh Nghiệm Nhận Biết Chúa: Nguyễn Huy Hoàng

Nội dung: Lời tường thuật về kinh nghiệm nhận biết Chúa của anh Nguyễn Huy Hoàng - Hội Thánh Cộng Đồng San Jose, California. Video: Hoithanh.com [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Quay Gót Chân Về

Tựa đề: Quay Gót Chân Về Trình bày: Tina Lưu [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Sự Cứu Chuộc “Ấy vậy, hỡi những người rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình” (Phi-líp 2:12). Câu hỏi suy ngẫm: Con người nhờ vào đâu để sở hữu “sự cứu chuộc”? Sở hữu điều này có ý nghĩa như thế nào đối ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top