Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » July (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2017 Giê-rê-mi 5:20-24Ơn Phước Hay Đấng Ban Ơn Phước? “Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,...” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến những luật định nào Đức Chúa Trời đã đặt trong cõi thiên nhiên? Trước những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho, tuyển dân Ít-ra- ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Sứ điệp: Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sẽ Mãi Yêu Ngài

Tựa đề: Sẽ Mãi Yêu Ngài Sáng tác: Trần Tín Trình bày: Anny [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2017 Giê-rê-mi 5:20-24Mắt Để Nhìn, Tai Để Nghe “Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe…” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nói gì về khả năng nghe và nhìn của người Ít-ra-ên? Có phải họ gặp vấn đề về thính giác và thị giác? Điều Đức Chúa Trời muốn họ lắng nghe là điều gì (câu 21)? Trong trường hợp nào thì bạn giống tình trạng ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:51-59

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 6:51-59 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn tranh luận về một đề tài khó hiểu hay không? Đề tài đó là gì? Sau cuộc tranh luận, nhận thức của bạn có gì thay đổi? Câu Hỏi Thảo Luận Người Do Thái đã làm gì sau khi nghe Đức Chúa Jesus nói rằng Ngài là bánh sự sống đến từ trời, bánh đó chính là thịt của Ngài và ai ăn bánh đó thì được sự sống đời đời (6:51-52)? Đề tài của cuộc tranh cãi là gì ( ...

Read more

Alive – Guitar

Nguyên tác: Alive Sáng tác: Aodjan King & Alexander Pappas Guitar: Malin [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2017 Giăng 13:3-5Chúa Rửa Chân cho Môn Đệ “Đức Chúa Giê-xu… đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đệ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho” (câu 4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 3 cho biết những điều quan trọng nào về Chúa Giê-xu? Kể ra sáu hành động của Chúa khi Ngài rửa chân cho môn đệ? Chúa muốn dạy sáu yếu ...

Read more

Chương Trình Khai Mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội – Lần Thứ 47

Chương Trình Khai Mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội - Lần Thứ 47 Tài liệu: Ban Truyền Thông Tổng Liên Hội [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Tiến Trình Xây Dựng Viện Thánh Kinh Thần Học

Tiến Trình Xây Dựng Viện Thánh Kinh Thần Học Sài Gòn - Việt Nam Tài liệu: Ban Truyền Thông Tổng Liên Hội [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sách Mới: Giải Nghĩa Sách Đa-ni-ên – Warren W. Wiersbe

  Lời Giới Thiệu Sách Đa-ni-ên được viết trong lúc người Do Thái đang sống trong cảnh lưu đày khốn khổ và tủi nhục tại Ba-by-lôn vào thế kỷ thứ 6 T.C.  Sách gồm hai phần: lịch sử và khải thị.  Phần lịch sử ghi lại câu chuyện của Tiên tri Đa-ni-ên và ba bạn ông trong cùng cảnh ngộ lưu đày. Nhờ đức tin kiên định, họ đã sống đắc thắng hoàn cảnh và làm rạng Danh Chúa.  Phần khải thị ghi lại ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top