Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » July (Page 3)

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Cô-lô-se – Chương 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Cô-lô-se - Chương 1 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Don Moen – Thánh Ca

Thánh Ca 1.How Great Thou Art 2.Thank You Lord 3.I Am The God That Healeth Thee 4.I Offer my life 5.God is good all the time 6.Hiding Place 7.I Will Sing [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Khoe Mình trong Chúa “Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” (I Cô-rinh-tô 1:31). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 26-29, Sứ đồ Phao-lô nêu ra những lý lẽ nào cho thấy không ai có thể khoe mình trước mặt Chúa? Tại sao ông tiếp tục nhắc nhở Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa? Những điều này nhắc nhở Hội Thánh Chúa ngày nay như thế nào? T ...

Read more

Vững Tin

Tôi biết rằng Ðấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống (Gióp 19:25) Cốt lõi của niềm an ủi cho Gióp nằm trong chữ “tôi” ngắn ngủi nầy, cùng với chữ “Ðấng Cứu Chuộc tôi,” và trong sự kiện Ðấng Cứu Chuộc ấy vẫn sống. Hãy nắm chặt Ðấng Christ Hằng Sống. Chúng ta phải sở hữu Chúa trước khi được hạnh phúc trong Ngài. Vàng trong mỏ có ý nghĩa gì đối với tôi? Khắp thế giới đều có ăn mày; người ta ...

Read more

Knowing You’ll Be There

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Ở Trong Đức Chúa Giê-xu Christ “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nào thì một tội nhân được “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ”? Điều này cho thấy được ở trong Chúa là nhờ đâu? Ở trong Chúa Giê ...

Read more

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn: Thước Đo Tấm Lòng

Sứ điệp: Thước Đo Tấm Lòng Kinh Thánh: Giăng 10:10 Diển giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Thước Đo Tấm Lòng và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2017 Gióp 9:25-35Ước Mơ Một Đấng Trung Gian “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người” (I Ti-mô-thê 2:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói về sự giới hạn của con người như thế nào? Vấn đề nan giải của con người khi muốn chứng minh mình v ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Dân Số Ký – Chương 20-25

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Dân Số Ký - Chương 20-25 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2017 Giê-rê-mi 5:22-25Tội Lỗi Ngăn Trở Phước Hạnh “Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Những phước hạnh nào đã được kể đến trong những câu Kinh Thánh trên? Tại sao dân chúng không ý thức đây là những ơn phước đến từ Đức Chúa Trời? Nguyên nhân nào đã làm ngăn trở các phước hạnh này đế ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top