Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » July (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2017 Công Vụ 23:12-22Âm Mưu Sát Hại Sứ Đồ Phao-lô “Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó” (câu 12-13). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái âm mưu giết Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Họ đã thề độc với nhau ra sao? Chúa dùng cách nào để Sứ đồ Phao-lô thoát khỏi âm mưu của họ? Chúa sử dụn ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhân Loại Mới

Sứ điệp: Nhân Loại Mới Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-22 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hà Thượng Nhân: Chúc Thọ 80 Tuổi – Bác Vũ Đức Nghiêm

Chúc Thọ 80 Tuổi - Bác Vũ Đức Nghiêm 1- Còn vài tuần nữa tám mươi tròn Yêu nước thương dân dạ sắt son. Chữ nghĩa sợ quên, thơ chẳng mất Hát hò gửi lại bút may còn. Ngày nào Yên Bái trong tù ngục Dạo ấy Thanh Chương vận nước non Lão trượng an vui nhờ Thánh Chúa Từ đây hạnh phúc cậy nhờ con. 2- Tám chục mùa Xuân đã tới rồi, Tuổi đời ông lão lại càng tươi. Mỗi khi gặp gỡ là săn đón, Tới lúc thừa nhan cứ c ...

Read more

Dấn Thân

Tựa đề: Dấn Thân Lời: Kim Ngân Nhạc: Nguyễn Tiến Trình bày: Nênita [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Sự Công Bình “…Trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công Vụ 10:35). Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời ban cho người “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” điều gì nữa? “Sự công bình” có ý nghĩa thế nào? Ai được Chúa xưng công bình? Bạn thực thi sự công bình như thế nào trong cuộc sống? Sứ đồ Phao- ...

Read more

Sơ Lược Tiểu Sử Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm (1930-2017)

Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm (1930-2017) Theo tin từ San Jose, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã về với Chúa vào lúc 5:00 sáng ngày 24/7/2017 tại San Jose, California, hưởng thọ 87 tuổi. Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sinh ngày 30/6/1930 tại làng Hoành Nha, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, trong một gia đình tin kính Chúa. Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm là con trai của ông bà Vũ Đức Thọ, và là em trai của Mục sư Vũ Đức Chang. Nhạc sĩ Vũ Đức ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:59-71

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 6:59-71 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có dễ dàng thay đổi ý kiến hay không? Yếu tố nào ảnh hưởng trên thái độ của bạn? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus đã nói những điều này ở đâu (6:59)? Ngài đã dạy điều gì? (6:54-56)? Phản ứng của đa số những người theo Đức Chúa Jesus như thế nào (6:60)? Xin so sánh với thái độ của họ một ngày trước đó (6:14-15)?    Biết được tâm trạng của ...

Read more

Đời Con Có Chúa

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Sự Khôn Ngoan “…Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài” (Ê-phê-sô 1:7-9). Câu hỏi suy ngẫm ...

Read more

Cầu Nguyện – Phần 11

4. Khẩn Cầu Khẩn cầu là trình dâng điều chúng ta cầu xin với Chúa.  Kinh Thánh dạy rằng “Anh em không có bởi vì anh em không cầu xin” (Gia-cơ 4:2).  Điều đó có nghĩa là chúng ta cần đến với Chúa, nài xin Ngài thực hiện, hoặc chu cấp, một điều gì đó cho chúng ta hoặc cho một người nào khác (Ê-phê-sô 6:18).  Đức Chúa Jesus dạy rằng: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho; bởi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top