Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » July

Hãy Biết Chúa Nhiều Hơn

  Hãy lên núi cao (Ê-sai 40:9) Sự hiểu biết Ðấng Christ của chúng ta có phần giống với việc leo núi. Lúc ở duới chân núi chúng ta thấy được rất ít, dường như chỉ có phân nửa chiều cao đích thực của nó. Ðứng dưới một thung lũng nhỏ, bạn khó thấy được gì khác hơn là những con suối nhỏ uốn quanh chảy xuống dòng sông tại chân núi. Hãy leo lên mô đất cao đầu tiên, thung lũng sẽ kéo dài ra và mở rộng dưới ch ...

Read more

Tình Chúa Bao La

Tựa đề: Tình Chúa Bao La Sáng tác: Việt Nữ Trình bày: Tố Hà [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Eloi! Eloi! Lamasabachthani

Tựa đề: Eloi! Eloi! Lamasabachthani Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Vũ Thơ Trinh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2017 Công Vụ 24:1-21Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít “Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phiên tòa của Tổng đốc Phê-lít, nguyên cáo gồm những ai? Họ tố cáo điều gì? Sứ đồ Phao-lô tự biện hộ ra sao? Qua đó, con dân Chúa ...

Read more

Thánh Ca: Hoa Huệ Trong Trũng – I Have Found a Friend in Jesus

Tựa đề: Hoa Huệ Trong Trũng Nguyên tác: I Have Found a Friend in Jesus Lời: Charles W. Fry Nhạc: Wil­liam S. Hays Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 81. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 62. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ - Bài số 396. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist - Bài số 83. [divide style="2"] [one_half] I Have Found a Friend in Jesus 1. I have fou ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Trung Tín

Tựa đề: Trung Tín Kinh Thánh: Khải Huyền 2:8-11 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Trung Tín để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Revelation Song

Nguyên tác: Revelation Song Nhạc và lời: Jennie Lee Riddle  Trình bày: Charlotte Ritchie [divide style="2"] Revelation Song Worthy is the Lamb who was slain Holy, holy is Thee Sing a new song to Him who sits on Heaven's mercy seat Worthy is the Lamb who was slain Holy, holy is He Sing a new song to Him who sits on Heaven's mercy seat Holy, holy, holy is the Lord God Almighty Who was and is an ...

Read more

Đi Trong Ý Cha

Tựa đề: Đi Trong Ý Cha Trình bày: Lưu Chí Vỹ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Ban Cho Thêm Ơn – He Giveth More Grace

Tựa đề: Ngài Ban Cho Thêm Ơn Nguyên tác: He Giveth More Grace Lời: Annie Johnson Flint (1866- 1932) Nhạc: Hubert Mitchell Lời Việt: Đặng Đình Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý  (1992) - Bài Số 148 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ  (1998) – Bài Số 373 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài Số 895 [divide style="2"] [one_half] He Giveth More Grace 1. He giveth mor ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Thi Thiên 90

Tựa đề: Thi Thiên 90 Lời: Kinh Thánh - Thi Thiên 60 Nhạc: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Ca Đoàn Tin Lành Vùng Bay Area - Northern California (27/5/2017) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top