Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » July

Tình Chúa Bao La

Tựa đề: Tình Chúa Bao La Sáng tác: Việt Nữ Trình bày: Tố Hà [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2017 Công Vụ 24:1-21Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít “Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phiên tòa của Tổng đốc Phê-lít, nguyên cáo gồm những ai? Họ tố cáo điều gì? Sứ đồ Phao-lô tự biện hộ ra sao? Qua đó, con dân Chúa ...

Read more

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2017)

Sơ Lược Hoạt Động của Good Samaritan Medical Dental Ministry tại Việt Nam - Năm 2017. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Trung Tín

Tựa đề: Trung Tín Kinh Thánh: Khải Huyền 2:8-11 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Trung Tín để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Revelation Song

Nguyên tác: Revelation Song Nhạc và lời: Jennie Lee Riddle  Trình bày: Charlotte Ritchie [divide style="2"] Revelation Song Worthy is the Lamb who was slain Holy, holy is Thee Sing a new song to Him who sits on Heaven's mercy seat Worthy is the Lamb who was slain Holy, holy is He Sing a new song to Him who sits on Heaven's mercy seat Holy, holy, holy is the Lord God Almighty Who was and is an ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2017 Gióp 10:1-7Xin Chớ Đoán Phạt Con “Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao khi ông đang chịu thử thách? Ông đặt những câu hỏi gì và ông xin Chúa điều gì? Bạn sống thế nào trong thử thách? Ông Gióp nói với ông Binh-đát và các bạn là ông hết muốn sống ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Dân Số Ký – Chương 26-36

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Dân Số Ký - Chương 26-36 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Tiểu sử Fanny Crosby

Tiểu sử Fanny Crosby: Một phụ nữ bị mù từ thuở nhỏ và là tác giả hơn 8000 thánh ca. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2017 Công Vụ 23:23-35Sứ Đồ Phao-lô Được Giải Đến Thành Sê-sa-rê “Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng, dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân, bảy mươi lính kỵ, hai trăm lính cầm giáo, đặng đi đến thành Sê-sa-rê” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đến Sê-sa-rê của Sứ đồ Phao-lô diễn ra như thế nào? Tại sao Chúa sai Sứ đồ Phao-lô đến La Mã làm chứng về Chú ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Chừng Nào Tôi Còn Sống

Tựa đề: Chừng Nào Tôi Còn Sống Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Ca Đoàn Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng San Jose, California (27/5/2017) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top