Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » June (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2017 Thi Thiên 51:1-10Làm Mới Tâm Linh “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang trong tình trạng nào? Ông cầu xin Chúa điều gì? Tại sao cần phải làm mới lại tâm linh? Đời sống tâm linh của bạn hiện đang ra sao? Bạn cần làm gì để tâm linh được Chúa làm mới th ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chúa Thánh Linh Giáng Lâm

Sứ điệp: Chúa Thánh Linh Giáng Lâm Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2017 Thi Thiên 119:49-52Lời Chúa Truyền Sức Sống “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” (câu 50). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy trước giả đã trải qua hoàn cảnh nào? Ông nhận ra Lời Chúa giúp ông ra sao? Nhờ đâu ông đứng vững trước những người kiêu ngạo nhạo báng ông? Lời Chúa giúp gì cho bạn trong cuộc sống hằng ng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top