Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » June (Page 8)

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2017 Gióp 7:11-16Tìm Sự Trả Lời của Chúa “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp than phiền Chúa về điều gì? Ông có lý giải được vì sao ông bị hoạn nạn không? Tại sao? Bạn suy nghĩ và hành động thế nào khi gặp ...

Read more

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Tựa đề: Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Chung Thúy Loan [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký – Chương 14-16

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký - Chương 14-16 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: Vì Jesus Sống – Violin

Tựa đề: Vì Jesus Sống Nguyên tác: Because He Lives Nhạc và lời: William & Gloria Gaither Violin: Jennifer Jeon [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

The Comforter Has Come

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2017 II Cô-rinh-tô 4:16-18Hướng Về Điều Vĩnh Cửu “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại Cô-rinh-tô điều gì? Làm sao để không nản lòng trong thử thách hay khi phải đối diện với khó khăn trong cuộc sống? B ...

Read more

Kiến Thức: Nguồn Gốc Father’s Day

Nguồn Gốc Father’s Day Tháng 5 năm 1910, hai năm sau ngày Mother’s Day đầu tiên được tổ chức tại West Virginia, khi ngồi trong băng ghế nhà thờ tại Spokane, Washington dự lễ Mother’s Day, bà Sonora Smart Dodd nghe nhắc đến công ơn của người mẹ, chợt nhớ đến phụ thân của mình. Sorona mồ côi mẹ nên ký ức của người cha trong lòng Sorona thật khó phai.  Cha của Soroma là cụ William Jackson Smart.  Ông ...

Read more

Linh Cương: Thần Cảm

Thần Cảm Đêm linh cảm, thoát vòng đời vây hãm Lắng tâm tư suy nghĩ lẽ đạo mầu Lòng rực sáng giữa canh trường hắc ám Nghe lâng lâng trút sạch gánh ưu sầu. Quên quá khứ thôi nhìn giòng nước cũ Vũng đau thương mục rã xác thân phàm Ta hít thở hương trời dâng nẻo gió Thơm tình yêu Thiên Chúa đẹp vô vàn. Ôi Thánh Linh, với quyền năng giải phóng Đốt lửa thiêng thiêu rụi mọi trần căn Bao tư dục thành tro, sầu chín ...

Read more

Holy Spirit

Nguyên tác: Holy Spirit Sáng tác: Katie Torwalt và Bryan Andrew Wilson Trình bày: Kari Jobe [divide style="2"] Holy Spirit There's nothing worth more that could ever come close No thing can compare, You're our living hope Your presence, Lord Holy Spirit, You are welcome here Come flood this place and fill the atmosphere Your glory, God, is what our hearts long for To be overcome by Your presence, Lord There ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2017 Thi Thiên 51:1-10Làm Mới Tâm Linh “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang trong tình trạng nào? Ông cầu xin Chúa điều gì? Tại sao cần phải làm mới lại tâm linh? Đời sống tâm linh của bạn hiện đang ra sao? Bạn cần làm gì để tâm linh được Chúa làm mới th ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top