Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » June (Page 7)

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:31-40

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 5:31-40 Câu Hỏi Gợi Ý Khi tiếp cận với một người chưa quen, điều gì làm bạn tin cậy người đó? Ai là người có thể giúp xác nhận uy tín của người đó với bạn? Câu Hỏi Thảo Luận Thông thường, khi nghe một người tự nói về về mình, thính giả sẽ nghĩ gì (5:31)?  Khi nào thì lời tự xác nhận của một người có thể tin được? Tại sao lời tự xác nhận của Đức Chúa Jesus là đáng tin (5:32)? ...

Read more

Thánh Ca: Vượt Trên Tất Cả – Piano & Violin

Tựa đề: Vượt Trên Tất Cả Nguyên tác: Above All Tác giả: Paul Baloche, Lenny Leblanc Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình [divide style="2"] [one_half] Above All Above all powers, above all kings Above all nature and all created things Above all wisdom and all the ways of man You were here before the world began Above all kingdoms, above all thrones Above all wonders the world has ever known Above all wealth and ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2017 II Sử Ký 34:14-33Phục Hồi Tâm Linh “Giô-si-a cất hết thảy sự gớm ghiếc khỏi các xứ thuộc về người Ít-ra-ên, và buộc hết thảy những người ở xứ Ít-ra-ên phải phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-si-a, chúng hằng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, chẳng lìa bỏ Ngài” (câu 33). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi lên ngôi, ông Giô-si-a cải tổ đất nước thế nào? Vi ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 5:25-6:24

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 5:25-6:24 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

May The Peoples Praise You

Nguyên tác: May The Peoples Praise You Trình bày: Keith & Kristyn Getty [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Phần 5

Chương 3 “Lời cầu nguyện của con đến với Ngài, trong đền thánh của Ngài” (Giô-na 2:7) Đức Chúa Trời có một chọn lựa chiến lược để thành lập và sử dụng cầu nguyện như là một phần của chương trình tể trị của Ngài cho chúng ta.  Cầu nguyện giống như dưỡng khí cho đời sống thuộc linh của chúng ta.  Nó cung cấp gió cần thiết cho những cánh buồm của chúng ta, để thúc đẩy mọi việc chúng ta là những người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2017 II Sử Ký 29:1-11Lập Lại Đời Sống Thờ Phượng “Bây giờ khá dọn mình ra thánh, và dọn Đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch, cùng cất những điều dơ dáy khỏi nơi Đền Thánh đi” (câu 5b). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia được nhận định như thế nào trước mặt Chúa? Ông đã làm gì ngay trong năm đầu tiên trị vì? Vì sao người Ít-ra-ên cần phải được thanh tẩy? Đời sốn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2017 Gia-cơ 5:19-20Phục Hồi Đức Tin “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ kêu gọi các tín hữu cần quan tâm đến những người nào và làm gì cho họ? Giúp phục hồi đức tin của một người có ý nghĩa gì? Khi biết một người đang sa sút đức tin, bạn làm gì để giúp họ? Kết thúc thư Gia-cơ, trư ...

Read more

Holy Spirit, I Thirst for You

    ...

Read more

Thánh Ca: Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai

Nguyên tác: The Comforter Has Come! Lời: Frank Bottome (1890) Nhạc: William J. Kirkpatrick (1890) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 135 [divide style="2"] [one_half] The Comforter Has Come! 1. Oh, spread the tidings ’round, wherever man is found, Wherever human hearts and human woes abound; Let every Christian tongue proclaim the joyful sound: The Comforter has come! Refrain: The Comforter ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top