Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » June (Page 6)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Trong Gia Đình

Sứ điệp:  Nếp  Sống Trong Gia Đình Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nếp  Sống Trong Gia Đình và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2017 Gióp 7:17-21Chúa Chậm Trễ Chăng? “Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi” (Dân Số Ký 14:18 BTT). “Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, và đầy lòng thương xót, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch” (Dân Số Ký 14:18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp thưa với Chúa điều gì? Ông xin sự tha thứ của Chúa thế nào? Trong hoàn cảnh thử thách, có khi nào bạn n ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký – Chương 17-20

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký - Chương 17-20 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Blessed Be Your Name

Nguyên tác: Blessed Be Your Name Sáng tác: Matt Redman [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2017 Nê-hê-mi 8:1-8Thái Độ với Lời Chúa “Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng yêu cầu ông E-xơ-ra điều gì? Thái độ nghe Lời Chúa của dân chúng như thế nào? Vì sao đây là điều quan trọng trong quá trình khôi phục đời sống thuộc linh trong dân chúng? Ngày nay, những điều nà ...

Read more

Mục sư Hứa Trung Tín: Tình Yêu Đảm Bảo

  Sứ Điệp: Tình Yêu Đảm Bảo Kinh Thánh: I Giăng 4:17-21 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Tình Yêu Đảm Bảo để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lắng Nghe Tiếng Chúa Gọi

Tựa đề: Lắng Nghe Tiếng Chúa Gọi Trình bày: Ny Ny [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2017 Nê-hê-mi 7:1-4Những Việc Quan Trọng Cần Làm “Chớ mở các cửa Giê-ru-sa-lem trước khi mặt trời nắng nóng; người ta phải đóng cánh cửa, và gài then lại trong lúc người giữ cửa còn ở tại đó; lại phải đặt người trong dân Giê-ru-sa-lem thay phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Song song với việc hoàn tất vách thành, ông Nê-hê-mi ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Say Thánh Linh

Sứ điệp: Say Thánh Linh Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2017 Nê-hê-mi 7:1-4Con Người hay Công Việc? “Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, người ca hát, và người Lê-vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều người khác” (câu 1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Ôn ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top