Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » June (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2017 Giê-rê-mi 5:6-13Không Thể Dung Thứ “Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông sói nơi sa mạc diệt họ đi, beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn xé! Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi mô tả hình ảnh kinh khiếp nào để dành cho tuyển dân của Chúa? Nguyên nhân nào? Hình ảnh nào thể hi ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: An Nghỉ Trong Chúa

Sứ điệp: An Nghỉ Trong Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2017 Giăng 12:44-50Sự Sáng Đã Đến Thế Gian “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa” (câu 46). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đã ghi lại những lời công bố nào của Chúa Giê-xu khẳng định sự hiệp nhất giữa Ngài với Đức Chúa Trời? Bạn biết gì về nhân tính và thần tính của Chúa Giê-xu? Bạn cần làm gì để tiếp nhận sự sáng của Chúa? Từ câu 44-50, Sứ đồ Giăng ...

Read more

Hạnh Phúc Vì Con Có Chúa

Tựa đề: Hạnh Phúc Vì Con Có Chúa Sáng tác: Lê Anh Đông Trình bày: Trần Đình Tú [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:41-47

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 5:41-47 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có thích được khen hay không?  Ai là người đã khen bạn?  Mối quan hệ của bạn với người đó như thế nào?   Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus là Đức Chúa Trời.  Ngài có cần người chứng nhận cho uy tín của Ngài hay không (5:34)?  Đức Chúa Jesus có cần người tôn ngợi cho vinh quang của Ngài hay không (5:41)?  Tại sao chúng ta ngày n ...

Read more

Thánh Ca: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế – Piano

Tựa đề: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế Nguyên tác: The God of Abraham Praise Lời: Thomas Olivers (1725-1799) Nhạc: Giai điệu Do Thái. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 3 Hòa âm và trình bày piano: Fernando Ortega [divide style="2"] [one_half] The God of Abraham Praise 1. The God of Abraham praise, who reigns enthroned above; Ancient of Everlasting Days, and God of Love; Jehovah, great I ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2017 Giăng 12:37-43Quý Chuộng Vinh Quang Nào? “Bởi đó, ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha Ta ở trên trời; còn ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời” (Ma-thi-ơ 10:32-33). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những quan trưởng không dám công khai bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu? Họ có phải là người có đức tin thật ...

Read more

Cầu Nguyện – Phần 6

Tuy nhiên, chúng ta thường đặt cỗ xe trước con ngựa, bằng cách xem cầu nguyện chỉ là chuyện phụ, chỉ là một chi tiết thêm thắt vào, một suy tính dự phòng, một đặc điểm phụ cho những điều chúng ta đã làm, và đặt công việc của chúng ta trước công việc của Đức Chúa Trời.  Nhưng việc này đưa chúng ta vào con đường dẫn đến những Hội Thánh đang chết dần với sự thờ phượng không có sức sống, những bài giảng ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2017 Giăng 12:37-40Mắt Chẳng Thấy, Lòng Chẳng Hiểu “Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và Ta chẳng chữa lành cho” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa đáp ứng thế nào trước những lời giảng và phép lạ Chúa làm? Tại sao Tiên tri Ê-sai nói mắt họ chẳng thấy, lòng họ chẳng hiểu (câu 39-40)? Bạn làm gì trước tình trạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2017 Nê-hê-mi 8:9-18Đáp Ứng Lời Chúa “Nê-hê-mi, quan tổng trấn, E-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Ít-ra-ên rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng phản ứng thế nào khi nghe L ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top