Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » June (Page 4)

Ban Mai Với Giê-xu

Tựa đề: Ban Mai Với Jesus Nguyên tác: In The Garden Nhạc và lời: C. Austin Miles Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 119 [divide style="2"] [one_half] In The Garden 1. I come to the garden alone While the dew is still on the roses And the voice I hear falling on my ear The Son of God discloses. Refrain: And He walks with me, and He talks with me, And He tells me I am His own ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2017 Giê-rê-mi 5:15-19Gieo Gì Gặt Nấy “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri cho biết dân tộc sẽ tấn công tuyển dân có những đặc điểm gì? Sự tàn diệt mà dân Chúa sẽ đối diện được mô tả ra sao? Họ đã gieo những điều gì và hậu quả họ sẽ gặt là gì? Bạn áp dụng bài học gieo gặt cho ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lòng Cha

Sứ điệp: Lòng Cha Kinh Thánh: Lu-ca 15 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Lòng Cha và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Father

Nguyên tác: Father Trình bày: Oslo Gospel Choir [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2017 Gióp 8:1-7Dù Con Không Hiểu Hết “Các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát nêu lý do vì sao ông Gióp gặp hoạn nạn? Ông khuyên bạn mình như thế nào? Ông Binh-đát phạm những sai lầm gì khi khuyên bạn? Bạn phản ứng thế nào khi hoạn nạn xảy ra ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký – Chương 21-24

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký - Chương 21-24 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: Tiếng Hát Của Tôi – Blessed Assurance

Tựa đề: Tiếng Hát Của Tôi Nguyên tác: Blessed Assurance Lời: Fanny J. Crosby Nhạc: Phoebe P. Knapp Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 269 [divide style="2"] [one_half] Blessed Assurance 1. Blessed assurance, Jesus is mine! Oh, what a foretaste of glory divine! Heir of salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in His blood. Refrain: This is my story, this is my song, Praising my Savio ...

Read more

Hội Thánh Tin Lành Cao Lãnh

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2017 Giê-rê-mi 5:12-14Là Gió hay Lửa? “Bằng có ai không nghe theo Lời Ta mà đấng tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hạch ai đó. Còn người tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh Ta nói điều chi Ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì người tiên tri ấy phải chết” (Phục Truyền 18:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi dùng hai hình ảnh nào để ví s ...

Read more

The Father’s Song

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top