Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » June (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2017 I Cô-rinh-tô 1:17Nhận Biết Công Tác Chúa Giao “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “Thật vậy” đầu câu 17 nhấn mạnh điều gì? Mục đích của Sứ đồ Phao-lô là gì khi ông ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Người Nam Tài Đức

Sứ điệp: Người Nam Tài Đức Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2017 Nê-hê-mi 3:3-15Thiếu Một Tấm Lòng cho Chúa “Kế chúng, những người Tê-cô-a tu bổ, song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Những người nào không tham gia vào công việc xây sửa lại vách tường thành? Theo bạn, tại sao họ lại không tham gia vào công việc ấy? Bạn nhìn thấy hình ảnh tương tự nào trong Hội Thánh hay ban ngành củ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:1-15

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 6:1-15 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải chuẩn bị thức ăn cho một buổi tiệc có đông người tham dự hay không? Bao nhiêu người đã người tham dự?  Bao nhiêu tiền bạn chi cho buổi tiệc? Bạn đã đi chợ bao nhiêu lần? Bạn mất bao nhiêu thời gian cho việc mua sắm và chuẩn bị? Bao nhiêu người đã giúp bạn trong công việc này?   Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus đã đi đâu (6:1)? Ngài ...

Read more

You Reign

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2017 Nê-hê-mi 3:1-2Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ “Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chỗi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Những người đầu tiên được nhắc trong tiến trình xây sửa tường thành Giê-ru-sa-lem là ai? Họ giữ chức vụ gì trong Giu-đa? Bạn học được gì từ sự nhiệt tình tham gia xây sửa vách tường thành c ...

Read more

Cầu Nguyện – Phần 7

Cầu nguyện là gì?  Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời để …  Hiểu biết, yêu mến, và thờ phượng Ngài cách mật thiết.  “Lạy Cha chúng con ở trên trời.  Danh Cha được tôn thánh” Lời mở đầu của bài cầu nguyện mà Đức Chúa Jesus đã dạy, thể hiện mối tương quan mật thiết giữa người tin Chúa với Đức Chúa Trời, đó là mối quan hệ giữa một người con với cha của mình.  Lời cầu nguyện này ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2017 Nê-hê-mi 2:17-20Vững Lòng Tin Nơi Chúa “Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là đầy tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Khi biết tin người Giu-đa cùng nhau xây sửa lại bức tường thành Giê-ru-sa-lem, thì nhóm San-ba-lát, Tô-bi-gia, và Ghê-sam đã phản ứng thế nào? Ông Nê-h ...

Read more

Hãy Trao Cho Chúa

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài,  vì Ngài hay săn sóc anh em (I Phi-e-rơ 5:7) Thật là một phương pháp tốt đẹp để xoa dịu những hoạn nạn đau buồn khi chúng ta biết rằng Chúa đang săn sóc chúng ta. Thưa bạn là người tin Chúa! Xin bạn đừng làm nhục niềm tin của mình bằng một bộ mặt luôn luôn chau mày lo lắng. Hãy đến, trao gánh nặng của bạn cho Chúa! Bạn đang lảo đảo đi dưới gánh nặng mà Cha ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top