Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » June (Page 2)

How Great Thou Art

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20   [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2017 I Cô-rinh-tô 1:26-31Không Có Cớ Khoe Mình “Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 28-29). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc cho các tín hữu Cô-rinh-tô suy xét những điều gì? Đối tượng Đức Chúa Trời chọn là những ai? Tại sao Ngài chọn như v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2017 I Cô-rinh-tô 1:18-25Khôn Ngoan hay Rồ Dại? “Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là người được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao có hai nhận định trái ngược như câu 18 đã nêu? Tại sao mọi sự khôn ngoan của thế gian chỉ là hư không? Đâu là sự khôn ngoan thật? Điều n ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phục Hưng Gia Đình

Sứ điệp:  Phục Hưng Gia Đình Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 28:10-22 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Phục Hưng Gia Đình và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2017 Gióp 8:8-22Tìm Sự Khôn Ngoan từ Chúa “Hãy hết lòng tin cậy Ðức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát tiếp tục bênh vực sự công chính của Chúa như thế nào? Tại sao lời khuyên của ông Binh-đát trở nên vô ích với ông Gióp? Bạn ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký – Chương 25-27

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký - Chương 25-27 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Thông Báo: Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam – Lần Thứ 33

Thông Báo Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam tại Bắc Mỹ  Lần Thứ 33 sẽ được tổ chức tại thành phố Charlotte, North Carolina. Chủ Đề Xây Dựng Hội Thánh Sống Mạnh Câu Gốc “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Ma-thi-ơ 16:18) Thời Gian Từ thứ Năm: 29/06/2017 đến Chúa Nhật: 02/07/2017 Địa Điểm Renaissance Charlotte Suites Hotel 2800 Coliseum Centre Drive Cha ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2017 I Cô-rinh-tô 1:17Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa “Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Qua sách Công Vụ Các Sứ Đồ và các thư tín của Sứ đồ Phao-lô, cho biết gì về khả năng của ông? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không ...

Read more

Ngàn Lời Chúa Tán – 10,000 Reasons

Tựa đề: Ngàn Lời Chúa Tán Nguyên tác: 10000 Reasons Sáng tác: Matt Redman Lời Việt: David Đông [divide style="2"] [one_half] 10000 Reasons Refrain: Bless the Lord, O my soul O my soul Worship His holy name Sing like never before O my soul I'll worship Your holy name 1. The sun comes up, it's a new day dawning It's time to sing Your song again Whatever may pass, and whatever lies before me Let me be singing ...

Read more

Our God – Guitar

Nguyên tác: Our God Sáng tác: Chris Tomlin, Jesse Reeves, Jonas Myrin, Matt Redman Guitar: Malin [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top