Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » June

Tường Lưu: Đứng Bên Nhau … Hát Nữa

Đứng Bên Nhau … Hát Nữa Tôi thường hát những bài Thánh Ca … cổ điển Cảm lòng tôi ca ngợi Chúa hết lời Về quyền năng, về Tình Chúa đời đời Nhiều khi hát mà nghẹn ngào nhỏ lệ. Những Thánh Ca đã từng bao thế kỷ Đã từng bao con cái Chúa hát lên Cũng như tôi, dâng lên Chúa ngợi khen Và phấn chấn trong bước đường theo Chúa. Tôi không biết vị nào là tác giả Những Thánh Ca tôi đã thuộc … nhập tâm Nhưng tôi tin lòng ...

Read more

Thánh Ca: Chỗ Hốc Đá Vững An

Tựa đề: Chỗ Hốc Đá Vững An Lời:       Fanny J. Crosby (1820-1915) Nhạc:   William James Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài 267 Trình bày: Kim Nguyên [divide style="2"] [one_half] He Hideth My Soul 1. A wonderful Savior is Jesus my Lord, A wonderful Savior to me; He hideth my soul in the cleft of the rock, Where rivers of pleasure ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2017 Công Vụ 22:30-23:11Sứ Đồ Phao-lô trước Tòa Công Luận “Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho Ta tại thành Rô-ma thể ấy” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng trước Tòa Công Luận như thế nào? Ông đã giải quyết tình hình căng thẳng giữa tòa ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow 1. I don't know about tomorrow I just live from day to day I don't borrow from its sunshine For its skies may turn to gray I don't worry o'er the future For I know wh ...

Read more

Thánh Ca: El Shaddai – Đức Chúa Trời Quyền Năng

Tựa đề: El Shaddai Tác giả: Michael Card & John Thompson Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình Trình bày: Amy Grant & Sandy Patti [divide style="2"] [one_half] El Shaddai El Shaddai, El Shaddai, El-Elyon na Adonai Age to age You’re still the same, By the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamka  na Adonai, We will praise and lift You high, El Shaddai. Through Your love and through the ram, ...

Read more

Giới Thiệu Sách: A Vietnam Presence: Mennonites in Vietnam During the American War

Giới Thiệu Sách: A Vietnam Presence: Mennonites in Vietnam During the American War là một cuốn sách được nhà xuất bản Masthof phát hành vào tháng 12 năm 2016.  Sách thuật lại những hoạt động và những đóng góp của Giáo Hội Menonnite tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1975.  Nội Dung Sách gồm 37 chương, chia làm ba giai đoạn chính, được trình bày thành ba tập khác nhau tron ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2017 Công Vụ 22:24-29Công Dân Nước Trời “Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Rô-ma, mặc dù người đó chưa thành án, hay sao?” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Công dân La Mã có những đặc quyền nào? Nhờ đâu mà Sứ đồ Phao-lô khỏi bị đánh đòn theo lệnh của viên quản cơ? Công dân Nước Trời có nhữn ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:16-24

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 6:16-24 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn cảm thấy mình vướng vào một hoàn cảnh không lối thoát hay không? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Chiều xuống, các môn đệ của Chúa làm gì (6:16)? Họ dự định đi đâu (6:17)?  Chúa có cùng đi với họ không?  Ngài làm gì trong khoảng thời gian đó (Ma-thi-ơ 14:22-23)? Thời tiết lúc đó như thế nào (6:18)?  Các môn đồ đ ...

Read more

Khi Chúa Bước Vào Thuyền

Tựa đề: Khi Chúa Bước Vào Thuyền Sáng tác: Thiên Kiều Giang Trình bày: Thiên Kiều Giang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay – Piano

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is we ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top