Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » June

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2017 Công Vụ 22:30-23:11Sứ Đồ Phao-lô trước Tòa Công Luận “Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho Ta tại thành Rô-ma thể ấy” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng trước Tòa Công Luận như thế nào? Ông đã giải quyết tình hình căng thẳng giữa tòa ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow 1. I don't know about tomorrow I just live from day to day I don't borrow from its sunshine For its skies may turn to gray I don't worry o'er the future For I know wh ...

Read more

Giới Thiệu Sách: A Vietnam Presence: Mennonites in Vietnam During the American War

Giới Thiệu Sách: A Vietnam Presence: Mennonites in Vietnam During the American War là một cuốn sách được nhà xuất bản Masthof phát hành vào tháng 12 năm 2016.  Sách thuật lại những hoạt động và những đóng góp của Giáo Hội Menonnite tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1975.  Nội Dung Sách gồm 37 chương, chia làm ba giai đoạn chính, được trình bày thành ba tập khác nhau tron ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2017 Công Vụ 22:24-29Công Dân Nước Trời “Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Rô-ma, mặc dù người đó chưa thành án, hay sao?” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Công dân La Mã có những đặc quyền nào? Nhờ đâu mà Sứ đồ Phao-lô khỏi bị đánh đòn theo lệnh của viên quản cơ? Công dân Nước Trời có nhữn ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 6:16-24

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 6:16-24 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn cảm thấy mình vướng vào một hoàn cảnh không lối thoát hay không? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Chiều xuống, các môn đệ của Chúa làm gì (6:16)? Họ dự định đi đâu (6:17)?  Chúa có cùng đi với họ không?  Ngài làm gì trong khoảng thời gian đó (Ma-thi-ơ 14:22-23)? Thời tiết lúc đó như thế nào (6:18)?  Các môn đồ đ ...

Read more

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay – Piano

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is we ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2017 Công Vụ 22:1-23Làm Chứng cho Đồng Hương “Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô gửi thông điệp gì qua lời chứng cho người đồng hương? Thái độ và phản ứng của họ ra sao? Bạn học được gì khi làm chứng về Chúa cho đồng bào? Dù bị đám đông người Do Thái đánh đập dã man, gào thét đòi giết, Sứ ...

Read more

Chuẩn Bị Cho Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 47

Chuẩn bị cho  Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 47 18-21/7/2017 - Sài Gòn, Việt Nam Tài liệu: Phòng Truyền Thông Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Miền Nam [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Phần 8

Có rất nhiều loại cầu nguyện với nội dung khác nhau.  Người tin Chúa được tự do đến với Chúa để trình dâng những lời cầu xin của mình cho Ngài. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cùng lược qua bốn loại cầu nguyện với các nội dung: tôn ngợi (adoration), xưng tội (confession), cảm tạ (thanksgiving), và nài xin (supplication) – được viết tắt trong tiếng Anh là ACTS, giống như tên sách Công Vụ (Acts).    ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp – Chương 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp – Chương 1 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top