Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » May (Page 7)

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 4:39-45

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 4:39-45 Câu Hỏi Gợi Ý Sau khi nghe một quảng cáo, bạn đã thử một sản phẩm. Bạn nhận xét như thế nào về phẩm chất của sản phẩm so với lời quảng cáo: tốt hơn hay tệ hơn? Bạn có muốn giới thiệu sản phẩm đó với những người khác hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Điều gì khiến dân thành Sa-ma-ri tin Đức Chúa Jesus, dù họ mới gặp Ngài (4:39)? Dân Sa-ma-ri đã làm gì sau khi tiếp ...

Read more

Thánh Ca: Jesus – Tôi Đến

Tựa đề: Jesus - Tôi Đến Nguyên tác: Jesus - I Come Lời: William True Sleeper (1819-1904) Nhạc: George Coles Stebbins (1846-1945) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 180 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 235 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) - Bài số 264 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 224 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt ...

Read more

Knowing What I Know About Heaven

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2017 Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-11Đầy Dẫy Ân Tứ Phục Vụ “Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời chọn ai và ban điều gì để người ấy chế tác những đồ dùng trong Đền Tạm của Ngài? Tài năng và sự khôn ngoan của người phục vụ Chúa từ đâu mà có? Bạn nhận biết mình có n ...

Read more

Ôn Lại Lịch Sử Phong Trào Jesus – Jesus Movement

Vài nét về video: Jesus Movement là một phong trào phục hưng đã xảy ra trong các Hội Thánh Tin Lành giữa vòng giới trẻ từ cuối thập niên 1960 cho đến thập niên 1980.  Phong trào đã khởi đầu từ miền Tây nước Mỹ, sau đó đã lan rộng khắp nước Mỹ, sang Âu châu, Nam Mỹ, Úc châu, rồi đến nhiều nơi khác trên thế giới.  Trong video này, bạn sẽ nghe một số người đã tham dự Phong Trào Jesus Movement từ ban ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 69

  Vâng! Chúng ta cần có quyền năng của Đức Thánh Linh mà không cần điều gì khác. Tôi tự hỏi bạn sẽ làm gì về điều đó; bởi vì Đức Chúa Trời không phải là Đấng ban cho một cách keo kiệt. Ngài thích ban phát cho những người tìm kiếm Ngài. Không thể nào có chuyện bạn cầu xin một sự từng trải đầy đủ hơn và sâu nhiệm hơn về Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời sẽ trả lời không với bạn. Ngài không phải là Cha Thiê ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2017 Các Quan Xét 3:7-11Sức Mạnh Chiến Thắng “Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Ít-ra-ên, và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va… khiến cho người thắng Cu-san-Ri-sa-tha-im” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã làm gì khiến Đức Chúa Trời nổi giận? Họ phải nhận hậu quả nào khi phạm tội cùng Chúa? Chúa trả lời ra sao khi họ kêu cầu Ngài giải cứu? Bí quyết chi ...

Read more

Ký Ức

  Khi nhớ lại điều này, thì con có niềm hi vọng (Ca-thương 3:21) Ký ức thường là nô lệ của thất vọng. Tâm trí tuyệt vọng thường gợi lại những hoàn cảnh đen tối của quá khứ và phóng đại tất cả những nét mờ mịt lên hiện tại; như thế, ký ức, trong tang phục, đã trao cho tâm trí một chén mật đắng hòa với ngãi cứu. Tuy nhiên, sự việc không nhất thiết là phải như vậy.  Trí khôn có thể biến ký ức thành v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2017 I Sa-mu-ên 10:1-10 Thần Đổi Mới “Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sau-lơ nhận được lời hứa “sẽ có Thần của Đức Giê-hô-va ngự cùng” để chuẩn bị cho trọng trách nào? Thần của Chúa hành động như thế nào trong những người được Chúa chọn? Khi Thần của Chúa ở cùng, người khác sẽ nhận ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top