Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » May (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2017   Thi Thiên 37:23-29 Tin Cậy Đấng Thành Tín   “Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (câu 25).   Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít căn cứ vào đâu để chứng minh giá trị những lời hứa của Đức Chúa Trời? Liệt kê những lời hứa dành cho người công bình? Nhận biết Đức Chúa Trời Thành Tín đã nâng đỡ hành trìn ...

Read more

Cầu Nguyện – Phần 1

Lời Ban Biên Tập: Cầu nguyện là một sinh hoạt căn bản và quan trọng của người tin Chúa.  Thư Viện Tin Lành xin gởi đến bạn đọc một tài liệu căn bản về sự cầu nguyện.  Loạt bài này sẽ đăng vào mỗi thứ Ba hằng tuần. Mong bạn đọc đọc và áp dụng cho chính mình, cho gia đình và cho Hội Thánh của mình. Trong Chúa. Thư Viện Tin Lành [divide style="2"] Những Tấm Gương Cầu Nguyện Cầu nguyện là tương giao v ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 1:1-1:6

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 1:1-1:6 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2017 Thi Thiên 37:5-7, 16-20Tin Cậy Đấng Toàn Năng và Toàn Tri “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao chúng ta cần phải “phó thác” mọi sự cho Đức Giê-hô-va (câu 5-7)? Tin cậy nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng góp phần nào trong sức mạnh thuộc linh của bạn hiện nay? Câu 16-20 cho biết gì về mộ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2017 Thi Thiên 37:1-4Thái Độ của Tâm Trí “Chớ phiền lòng vì cớ người làm dữ, cũng đừng ghen tị người tập tành sự gian ác” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta không nên và nên có thái độ nào với người ác? Vì sao? Theo bạn, những lời khuyên này có dễ thực hành không? Vì sao? Việc thay đổi thái độ tâm trí theo Kinh Thánh sẽ quyết định sức mạnh thuộc linh của bạn như thế nào? Tất c ...

Read more

Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh – Crown Him With Many Crowns

Tựa đề: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh Nguyên tác: Crown Him With Many Crowns Lời: Matthew Bridges Nhạc: George Job Elvey (1816–1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 10 [divide style="2"] [one_half] Crown Him with Many Crowns 1. Crown Him with many crowns, The Lamb upon His throne; Hark! How the heav’nly anthem drowns All music but its own! Awake, my soul and sing Of Him Who died ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tuyên Dương Công Đức Của Mẹ

Sứ điệp: Tuyên Dương Công Đức Của Mẹ Kinh Thánh: Châm Ngôn 31 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Tuyên Dương Công Đức Của Mẹ và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2017 Gióp 6:24-30Cảm Thông “Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy” (Lu-ca 10:37). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp xin các bạn ông điều gì? Ông khẳng định với họ rằng ông là người ra sao? Bạn áp dụng bài học này thế nào trong tình bạn bè? Sau khi chỉ trích gay gắt các bạn trong câu 14-23, ông Gióp đổi g ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký – Chương 1-3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký - Chương 1-3 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2017 Ê-phê-sô 6:10-20Sức Mạnh Thuộc Linh “Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc chiến nào chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày? Bạn cần những khí giới nào để chiến đấu và chiến thắng? Nhờ đâu bạn có thể đắc thắng trên chiến trường thuộc linh? Ê-phê-sô 6:12 cho biết người theo Chúa luôn đối diện với chiến trận thuộc linh mà kẻ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top