Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » May (Page 4)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiếng Nói Sau Cùng

Sứ điệp: Tiếng Nói Sau Cùng Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 1:1-4 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2017   Giăng 12:27-36 Trở Nên Con Cái của Sự Sáng   “Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng” (câu 36).   Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã mạc khải về Ngài với đoàn dân qua câu 35-36 như thế nào? Thành ngữ “Con cái của sự sáng” của người Do Thái mang ý nghĩa gì? Làm thế nào để trở nên con cái của sự sáng? Bạn sống thế nào để ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 5:1-13

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 5:1-13 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn cảm thấy mình vướng vào một hoàn cảnh không lối thoát hay không? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyện này xảy ra tại đâu? Vào dịp nào (5:1)? Địa điểm nơi câu chuyện xảy ra là gì (5:2)? Người Do Thái tin có điều gì đặc biệt về nơi này (5:4)? Những người nào đang tụ tập tại đó (5:3)?      Tại đây có một ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2017 Giăng 12:27-34Học Lời Chúa Hời Hợt “Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao Thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con Người đó là ai?” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao đoàn dân hỏi Chúa rằng “Đấng Christ còn đời đời, vậy Con Người đó là ai”? Tại sao họ hiểu sai lời dạy về Đấng Christ trong luật pháp? Trong trường hợp nào ba ...

Read more

Cầu Nguyện – Phần 2

Gương Cầu Nguyện Trong Lịch Sử Hội Thánh Những nhà truyền giáo Cơ Đốc vĩ đại nhất cũng là những người nam và nữ chuyên tâm cầu nguyện.  Hudson Taylor đã để lại một ảnh hưởng chưa từng có tại Trung Hoa vào cuối thế kỷ 19, kết quả từ việc thành lập Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung Hoa (China Inland Mission).  Ông thành lập 125 trường học và đã giới thiệu không biết bao nhiêu ngàn người đến với Chúa. Tr ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 1:7-2:3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 1:7-2:3 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Take My Life

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2017   Giăng 12:27-33 Chiến Thắng Bằng Sự Chết   “Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn Ta, khi Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta” (câu 31-32).   Câu hỏi suy ngẫm: Câu 31-32 cho thấy ba nhóm người chịu ảnh hưởng bởi sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự như thế nào? Sự ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2017 Nê-hê-mi 2:17-18Kêu Gọi Mọi Người Chung Tay “Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa” (câu 17b). Câu hỏi suy ngẫm: ÔngNê-hê-mi đã chỉ ra tình cảnh của người Giu-đa thế nào? Ông kêu gọi người Giu-đa làm gì? Ông Nê-hê-mi đã làm vững đức tin và khích lệ tinh thần của người Giu-đa như thế nào? Chúng ta áp dụng bài học này ch ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Nữ Tài Đức

Bài Giảng: Người Nữ Tài Đức Kinh Thánh: Châm Ngôn 31:10-31 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Người Nữ Tài Đức và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top