Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » May (Page 2)

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký – Chương 11-13

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Lê-vi Ký - Chương 11-13 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

O For Thousand Tongues To Sing

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2017   I Cô-rinh-tô 1:10-17 Phép Báp-tem hay Truyền Giảng Phúc Âm?   “Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành” (câu 17a).   Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao đang nói đến vấn đề chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô lại nhắc đến thập tự giá và phép báp-tem (câu 13)? Điều này có liên hệ gì với chủ đề mà ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2017   I Cô-rinh-tô 1:10-13 Đấng Christ Có Bị Phân Rẽ?   “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dù có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy” (I Cô-rinh-tô 12:12).   Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô hỏi các tín hữu Cô-rinh-tô trong câu 13a với mục đích gì? Ông nhắc nhở cho họ biết điều gì trong câu 1 ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đức Chúa Jesus – Người Anh Cả

Tựa đề: Đức Chúa Jesus - Người Anh Cả Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2017 I Cô-rinh-tô 1:10-12 Nhìn Xem Chúa “Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô phân rẽ thành bao nhiêu nhóm? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân rẽ này? S ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:14-18

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 5:14-18 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn gây tổn thương cho người đã cứu giúp mình hay không? Chuyện gì đã xảy ra? Nếu có cơ hội gặp lại ân nhân của mình, bạn sẽ nói gì? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus đã gặp người được Ngài chữa lành tại đâu? Theo bạn, vì sao người đó đến đây vào lúc này? Chúa đã khuyên người đó điều gì (5:14)? Câu nói của Chúa hàm ý nguyên nhân nào khiến người đó bị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2017   I Cô-rinh-tô 1:10-11 Người Nhà Cơ-lô-ê   “Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh” (câu 11).   Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu Sứ đồ Phao-lô biết được tình hình tại Hội Thánh Cô-rinh-tô? Người nhà bà Cơ-lê-ô thuộc phe nhóm nào? Họ báo tin cho Sứ đồ Phao-lô với mục đích gì? Bạn học được điều gì từ việc làm của người ...

Read more

Cầu Nguyện – Phần 3

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện “Những khí giới mà chúng tôi dùng để tranh chiến không phải thuộc về xác thịt đâu, nhưng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh đạp đổ các đồn lũy” II Cô-rinh-tô 10:4 Chiến hào đã được sử dụng rộng rãi trong chiến thuật cầm quân suốt lịch sử hiện đại.  Trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ vào thập niên 1860s, các tướng lãnh của cả hai miền Nam Bắc đã áp dụng nó trong chiến lư ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 2:4-3:21

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 2:4-3:21 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top