Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » May

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:19-30

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 5:19-30 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn giống cha mẹ của bạn ở những điểm nào? Năm tháng trôi qua, bạn nhận thấy tính tình của bạn giống hơn hay khác hơn tính tình cha mẹ của bạn? Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Khi người Do Thái cáo buộc Đức Chúa Jesus chữa bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus muốn họ hiểu điều gì khi Ngài nói “Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy ...

Read more

God’s Wonderful People

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2017   Công Vụ 21:27-22:2 Chịu Khổ Cùng Chúa Cứu Thế   “Hãy nhớ Lời Ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi” (Giăng 15:20a).   Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiệnSứ đồ Phao-lô bị bắt trong Đền Thờ diễn ra như thế nào? Bạn nhìn thấy những điểm tương đồng nào giữa Sứ đồ Phao-lô và Chúa Giê-xu trong sự chịu khổ nạn? ...

Read more

Cầu Nguyện – Phần 4

Cầu nguyện cung cấp cho chúng ta một nguồn thông tin thuộc linh vô giới hạn.  Điều này có nghĩa là chúng ta không phải lo chúng ta sẽ bị tách khỏi khỏi tầm của nguồn tín hiệu đó.  Chúng ta có thể “cầu nguyện không ngừng”, Kinh Thánh đã nói như vậy (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17), và hãy biết rằng chúng ta luôn luôn được lắng nghe thật chính xác rõ ràng.  Cầu nguyện là một đặc ân, được đến với Đức Chú ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 4:1-5:24

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 4:1-5:24 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

I Will Praise You

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2017   Công Vụ 21:15-26 Vì Lợi Ích của Anh Em Do Thái   “Với những người không luật pháp, (dù đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ), tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp” (I Cô-rinh-rô 9:21).   Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc họp mặt của Sứ đồ Phao-lô với các trưởng lão ở Giê-r ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2017   Công Vụ 21:1-14 Thưa Vâng Với Chúa   “Xin cho ý muốn của Chúa được nên!” (câu 14b)   Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và các tín hữu đã thể hiện sự quan tâm nhau như thế nào (Công Vụ 20:36; 21:13)? Tại sao ông từ chối những lời khuyên của họ? Bạn nhận biết ý Chúa và thưa “Vâng” với Ngài như thế nào?   Chúng ta có thể nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp về t ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tình Yêu Căn Bản Của Gia Đình

Sứ điệp:  Tình Yêu Căn Bản Của Gia Đình Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Tình Yêu Căn Bản Của Gia Đình và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2017   Gióp 7:7-10 Đời Người Mong Manh   “Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” (Gia-cơ 4:14-15).   Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi than thân trách phận, ông Gióp xin Chúa điều gì? Ô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top