Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » May

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 5:19-30

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 5:19-30 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn giống cha mẹ của bạn ở những điểm nào? Năm tháng trôi qua, bạn nhận thấy tính tình của bạn giống hơn hay khác hơn tính tình cha mẹ của bạn? Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Khi người Do Thái cáo buộc Đức Chúa Jesus chữa bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus muốn họ hiểu điều gì khi Ngài nói “Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy ...

Read more

Holy Spirit, I Thirst For You

Nguyên tác: Holy Spirit, I Thirst For You Trình bày: Oslo Gospel Choir [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

God’s Wonderful People

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2017   Công Vụ 21:27-22:2 Chịu Khổ Cùng Chúa Cứu Thế   “Hãy nhớ Lời Ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi” (Giăng 15:20a).   Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiệnSứ đồ Phao-lô bị bắt trong Đền Thờ diễn ra như thế nào? Bạn nhìn thấy những điểm tương đồng nào giữa Sứ đồ Phao-lô và Chúa Giê-xu trong sự chịu khổ nạn? ...

Read more

Cầu Nguyện – Phần 4

Cầu nguyện cung cấp cho chúng ta một nguồn thông tin thuộc linh vô giới hạn.  Điều này có nghĩa là chúng ta không phải lo chúng ta sẽ bị tách khỏi khỏi tầm của nguồn tín hiệu đó.  Chúng ta có thể “cầu nguyện không ngừng”, Kinh Thánh đã nói như vậy (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17), và hãy biết rằng chúng ta luôn luôn được lắng nghe thật chính xác rõ ràng.  Cầu nguyện là một đặc ân, được đến với Đức Chú ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 4:1-5:24

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ê-phê-sô – Chương 4:1-5:24 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

I Will Praise You

...

Read more

When You Pray – Lúc Anh Nguyện Cầu

Tựa đề: When You Pray Lời Việt: Lúc Anh Nguyện Cầu Sáng tác: Audrey Mieir Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 144 Trình bày: Gaither Gospel Choir [divide style="2"] [one_half] When You Pray 1. At the close of the day, When you kneel to pray, will you remember me? I need help every day - This is why I pray. Will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. Wh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2017   Công Vụ 21:15-26 Vì Lợi Ích của Anh Em Do Thái   “Với những người không luật pháp, (dù đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ), tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp” (I Cô-rinh-rô 9:21).   Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc họp mặt của Sứ đồ Phao-lô với các trưởng lão ở Giê-r ...

Read more

Cần Thêm Dầu

Dầu thắp (Xuất 25:6) Hỡi linh hồn ta, ngươi rất cần đến dầu ấy, vì nếu thiếu nó, đèn của ngươi sẽ không thể cháy lâu lắm nữa đâu. Nếu ánh sáng tắt đi, như chắc sẽ xảy đến khi thiếu dầu, phần tim đèn tàn sẽ bốc khói và sẽ có mùi hôi. Từ nhân tánh của ngươi không hề lưu xuất dầu, do đó, ngươi phải tự đi mua lấy cho mình; nếu không, ngươi sẽ khóc như các trinh nữ dại dột rằng: Ðèn tôi sắp tắt! Cả đến những cây ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top