Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » April (Page 7)

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 4:1-12

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 4:1-12 Câu Hỏi Gợi Ý Khi lớn lên, bạn được khuyên không nên giao tiếp với những người nào? Tại sao? Có những khu vực nào tại địa phương của bạn mà bạn không nên đến? Nếu đến đó, chuyện gì sẽ xảy ra?  Câu Hỏi Thảo Luận Người Pha-ri-si được báo cáo điều gì về Đức Chúa Jesus (4:1)?  Thực chất của tin đồn đó là gì (4:2)? Điều này cho thấy kết quả của công tác truyền giáo của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2017 Ê-xơ-tê 4:15-17Khẩn Cầu trong Sự Kiêng Ăn “Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa” (câu 16a). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Ê-xơ-tê và người Giu-đa đang đối diện vấn đề nào? Bà yêu cầu ông Mạc-đô-chê làm gì? Ông Mạc-đô-chê đã đáp ứng yêu cầu của bà Ê- ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 65

Quyền năng của Đức Thánh Linh trong việc truyền bá Phúc Âm Chúng ta cần Đức Thánh Linh trong đời sống của Hội Thánh chúng ta biết chừng nào! Bạn có kinh ngạc nếu Kinh Thánh Tân Ước đúng trong việc kết hợp Đức Thánh Linh với việc làm chứng, và điều nầy đã soi sáng rất nhiều về tình trạng nghèo nàn kinh nghiệm thuộc linh trong nhiều Hội Thánh và trong nhiều người tin Chúa hiện nay hay không? Phải chăng chúng ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ga-la-ti – Chương 6

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ga-la-ti   - Chương 6 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2017 Rô-ma 6:11-14Ai Tể Trị Đời Sống Mình? “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi,như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời,dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nào thì một người bị tội lỗi cai trị? Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa phải làm gì? Ai ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2017 I Phi-e-rơ 2:11-12Tránh Xa Những Dục Vọng Xác Thịt “Hỡi người rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, người đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ ví sánh những người tin Chúa giống như người ở trọ, khách đi đường giữa trần gian này? Ông khuyên các tín hữu cần phải sống thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2017 Gióp 5:17-27Tôn Thờ Đức Chúa Trời “Vả, ấy là nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha khuyên ông Gióp điều gì? Lời khuyên của ông Ê-li-pha sai lạc ở điểm nào? Nhờ đâu bạn được cứu? Vì sao bạn p ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2017 I Cô-rinh-tô 9:24-27Kỷ Luật trong Cuộc Đua “Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy người khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô ví sánh cuộc đời Cơ Đốc nhân như một cuộc chạy đua? Một vận động viên cần phải như thế nào mới đoạt được giải? Tinh thần kỷ luật quan trọng thế nào tro ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top