Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » April (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2017 Nê-hê-mi 6:10-14Nhận Biết Giới Hạn “Tôi nói: một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong Đền Thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Ông San-ba-lát đã gài bẫy thế nào để hãm hại ông Nê-hê-mi? Ông Nê-hê-mi đã đối phó với sự tấn công này ra sao? Nguyên tắc kỷ luật thuộc linh nào được bày tỏ qua câu chuyện này? Sau năm l ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chiêm Niệm Trong Mùa Thương Khó

  Sứ điệp: Chiêm Niệm Trong Mùa Thương Khó Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Chiêm Niệm Trong Mùa Thương Khó và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2017 Gióp 6:1-7Không Thể Tránh Hoạn Nạn “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp có chấp nhận lời khuyên của ông Ê-li-pha không, vì sao? Ông nói gì về nỗi khổ của mình? Bạn áp dụng bài học này với một người đang gặp tai ương như thế nào? Gióp chương 6 và 7 là lời ông Gióp đáp lại ông Ê-li-pha. ...

Read more

Tường Lưu: Thương Khó

Thương Khó Cả dân chúng đi xem, thấy nông nỗi vậy, đấm ngực mà trở về. (Lu-ca 23:48) Tôi cùng đoàn chúng vào thành Trên đường... trải áo, trải cành cây tươi Tiếng hoan hô giữa rừng người Hô-sa-na... Chúa Con Trời vinh quang Một ngày đẹp, một ngày vàng Tôi nhìn lên Chúa... lòng tràn niềm vui. Tôi cùng đoàn chúng lên đồi Hô-sa-na đã qua rồi... đã qua Hôm nay... lên ngọn Gô-tha Bước trên sỏi đá, đường xa mỏi m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2017 Nê-hê-mi 6:5-9Nhận Thức Lòng Chính Trực “Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, lạy Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Lần thứ năm, ông San-ba-lát tấn công ông Nê-hê-mi bằng cách nào? Ông Nê-hê-mi đã phản ứng ra sao? Chiến thuật này đặc biệt xảy ra ...

Read more

Hosanna

Nguyên tác: Hosanna Sáng tác: Hillsong United  [divide style="2"] Hosanna I see the King of Glory Coming on the clouds with fire The whole earth shakes The whole earth shakes I see His love and mercy Washing over all our sin The people sing The people sing Hosanna, Hosanna Hosanna in the highest Hosanna, Hosanna Hosanna in the highest I see a generation Raising up to take their place With selfless faith Wit ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2017 Nê-hê-mi 6:1-4Nhận Biết Điều Ưu Tiên “Tôi cứ làm một điều: Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã đáp lời mời của ông San-ba-lát như thế nào? Ông San-ba-lát tiếp tục âm mưu thâm hiểm của mình ra sao? ...

Read more

Mục sư Trương Văn Tốt: Sứ Điệp Sau Cùng

Tựa đề: Sứ Điệp Sau Cùng Diễn giả: Mục sư Trương Văn Tốt Kinh Thánh: Khải Huyền Chương 1-3 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Gương Phục Vụ

Sứ điệp: Gương Phục Vụ Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2017 Ca Thương 3:25-28Yên Lặng Đợi Chờ “Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đang ở trong hoàn cảnh gì? Ông chờ đợi sự giải cứu của Chúa với thái độ nào? Qua đó, ông đã nhận biết gì về Chúa? Câu 27-28 dạy bạn điều gì? Bạn áp dụng bài học này cho mình thế nào? Tiên tri Giê-rê-mi được xem là ti ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top