Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » April (Page 5)

Đường Thương Khó

Tựa đề: Đường Thương Khó Nguyên tác: Via Dolorosa Sáng tác: Billy Sprague & Niles Borop Trình bày: Hagim [divide style="2"] [one_half] Via Dolorosa Down the Via Dolorosa In Jerusalem that day The soldiers tried to clear That narrow street But the crowd pressed in to see This Man condemned To die on Calvary He was bleeding from a beating, There were stripes upon His back And He wore a crown of thorns upo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2017 Mác 15:21-41Bị Cám Dỗ Đến Phút Cuối “Các thầy tế lễ thượng cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười Ngài rằng: Hắn đã cứu người khác; mà cứu mình không được” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đã thách thức Chúa Giê-xu hãy xuống khỏi cây thập tự khi Ngài bị đóng đinh? Họ thách thức Chúa Giê-xu với thái độ nào? Điều gì khiến Chúa Giê-xu không tự giải ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2017 Mác 14:32-42Tận Cùng của Sự Vâng Phục “Ngài rằng: A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén này khỏi Con; nhưng không theo điều Con muốn, mà theo điều Cha muốn” (câu 36). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu đi đến vườn Ghết-sê-ma-nê? Tại sao các môn đệ ngủ trong khi Chúa đi cầu nguyện? Tâm trạng của Chúa Giê-xu như thế nào khi ở vườn Ghết-sê-ma-nê? Có lúc nà ...

Read more

Tìm Hiểu: Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Chiên Con Của Đức Chúa Trời Chiên Con của Đức Chúa Trời là một danh hiệu được dùng để chỉ về Đức Chúa Jesus. Giăng Baptist là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất, dùng danh hiệu này trong Kinh Thánh. Khi các học giả Do Thái từ Jerusalem đến gặp Giăng Baptist, ông đã giới thiệu Đức Chúa Jesus cho họ như sau: "Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi" (Giăng 1:29). Sáng ngày ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 4:13-20

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 4:13-20 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có tự hào về nguồn gốc của mình không? Bạn hãnh diện điều gì nhất về nguồn gốc của mình? Câu Hỏi Thảo Luận Người phụ nữ đã hỏi Đức Chúa Jesus điều gì? Bà thể hiện niềm tự hào về nguồn gốc của mình như thế nào (4:13)?  Đức Chúa Jesus đã trả lời và lưu ý bà những điều gì (4:14-15)? Nước mà Đức Chúa Jesus muốn ban cho bà là gì (7:37-40)? Tại sao uống nướ ...

Read more

Thánh Ca: Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Tựa đề: Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve Nguyên tác: 'Tis Midnight, and On Olive's Brow Lời: William B. Tappan (1794-1849) Nhạc: William B. Bradbury (1816-1868) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 89 [divide style="2"] [one_half] 'Tis Midnight, and On Olive's Brow 1 'Tis midnight; and on Olive's brow The star is dimmed that lately shown: 'Tis midnight; in the garden now, The suffering S ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2017 Mác 11:1-10Con Đường Tình Yêu “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiện Chúa Giê-xu vào thành diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của sự kiện này là gì? Chúa Giê-xu đóng vai trò như thế nào trong sự kiện này? Sự kiện này có ý nghĩa gì với bạn? Chúa Giê ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 66

Đừng dập tắt Đức Thánh Linh Mạng lịnh nầy được truyền cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca trong một văn mạch mà Phao-lô đang thảo luận về ơn nói tiên tri. Ông thúc giục họ đừng dập tắt Đức Thánh Linh bằng việc xem thường những thể hiện về ân tứ tiên tri như vậy. Có nhiều hệ phái và Hội Thánh đã sợ hãi một cách thiếu khôn ngoan nếu có người nói một lời tiên tri trong buổi nhóm của họ. Đồng ý rằng một việ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2017 Nê-hê-mi 6:15-19Nhận Lấy Chiến Thắng “Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Vách thành Giê-ru-sa-lem hoàn thành trong bao nhiêu ngày? Công trình này có ý nghĩa thế nào? Ông Nê-hê-mi th ...

Read more

Hosanna

Nguyên tác: Hosanna Trình bày: Kirk Franklin [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top