Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » April (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2017 Nê-hê-mi 1:1-11Tấm Lòng Hướng về Quê Nhà “Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi biết được gì về tình trạng của thành Giê-ru-sa-lem? Ông đã làm gì khi nghe về tình trạng đó? Điều đó cho thấy tâm tình của ông Nê-hê-mi như thế nào? Bạn thấy gì về thực trạng của ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Phục Sinh

    Sứ điệp: Chúa Phục Sinh Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Chúa Phục Sinh và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Because He Lives

  ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Sống

Tựa đề: Ngài Sống Nguyên tác:El Este Viu Trình bày: Hội Thánh Baptist Hy Vọng - Romania ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2017 Mác 16:1-11Theo Chân Những Người Đi Viếng Mộ “Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Những phụ nữ đi thăm mộ Chúa Giê-xu với mục đích nào? Trên đường đi, họ bàn với nhau điều gì? Tại sao họ khiếp sợ khi vào trong mộ Chúa? Chúa phục sinh đã làm gì cho họ? Chúa phục sinh đem ...

Read more

Chiều Trên Đồi Gô-gô-tha

Tựa đề: Chiều Trên Đồi Gô-gô-tha Nhạc và lời: Đặng Ngọc Quốc Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Vancouver, Canada [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Phim: Risen (2016)

Risen (2016) Vào mùa Phục Sinh năm 2016, Hollywood đã phát hành một phim mới lấy đề tài từ Kinh Thánh. Tựa đề cuốn phim trong tiếng Anh là Risen, nhắc lại sự kiện Đức Chúa Jesus phục sinh và Hội Thánh của Chúa bắt đầu phát triển. Chuyện phim xoay quanh nhân vật chính là Clavius, một sĩ quan La Mã dưới quyền của Thống Đốc Pontius Pilate. Bị áp lực của người Do Thái, Thống Đốc Pontius Pilate đã ra lệnh tử hìn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2017 Mác 15:38-41Đứng Bên Chân Thập Tự Đến Cuối Cùng “Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri là mẹ Gia-cơ nhỏ, và Giô-sê, cùng Sa-lô-mê” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai ở bên chân thập tự của Chúa Giê-xu cho đến phút cuối? Điều gì giúp họ can đảm ở bên chân thập tự đến cuối cùng? Bạn học được điều gì từ những phụ nữ đó? Trong suốt những n ...

Read more

Chiều Trên Đồi Gô-gô-tha

Nguyên tác: Chiều Trên Đồi Gô-gô-tha Nhạc và lời: Đặng Ngọc Quốc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: The Old Rugged Cross – Thập Tự Xưa

Tựa đề: Thập Tự Xưa Nguyên tác: The Old Rugged Cross Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 73 [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross where the dearest and best For a w ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top