Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » April (Page 3)

Hội Thánh Kỷ Niệm Lễ Thương Khó và Phục Sinh – Phần 1

Chuẩn bị kỷ niệm Lễ Thương Khó Hội Thánh Đà Nẵng Ban Hát Thanh Niên Hội Thánh Đà Nẵng Ban hướng dẫn hát trong Lễ Thương Khó Hội Thánh Đà Nẵng Cử hành Thánh Lễ Tiệc Thánh Hội Thánh Đà Nẵng Ca đoàn Hội Thánh Đà Nẵng tôn vinh Chúa trong Lễ Thương Khó Ban Hát Hội Thánh Liên Hiệp Arizona - Lễ Thương Khó Ban Hát Hội Thánh Liên Hiệp Arizona - Lễ Phục Sinh Mừng Chúa Phục Sinh ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh

Sứ điệp: Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Giăng 20; Lu-ca 24:6  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2017 Giăng 12:20-26Vinh Quang Thật “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì người hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người…” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói gì khi những người Hy Lạp xin được gặp Ngài? Chúa giải thích thế nào về sự vinh quang thật? Người theo Chúa cần làm gì để có sự vinh quang thật? Khi biết Chúa vào ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 4:21-30

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 4:21-30 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn muốn thực hiện một điều tốt cho công việc Chúa nhưng chưa làm vì ngại dư luận? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bỏ lỡ cơ hội đang diễn ra? Câu Hỏi Thảo Luận Khi trả lời câu hỏi của người phụ nữ về nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus đã trả lời như thế nào? Có phải Đức Chúa Jesus dạy nơi thờ phượng Đức Chúa Trời là không cần thiết ha ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2017 Nê-hê-mi 1:1-11Tra Xét Lòng Mình “Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mệnh và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Qua những lời cầu nguyện của ông Nê-hê-mi cho biết lý do nào khiến người Giu-đa lâm vào tình cảnh đau thương như thế? Dân tộc ông và ông đã phạm tội gì cùng Chúa? Thái độ của ông ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 67

  Đừng Sợ Hãi Đức Thánh Linh Đôi khi tôi khám phá ra có sự sợ hãi nằm bên dưới những chỉ trích của nhiều người về sự trào lưu nhấn mạnh đến Đức Thánh Linh. Tôi cảm nhận sự sợ hãi trong lòng một số tín hữu trong Hội Thánh, họ không biết chắc họ sẽ ra sao nếu họ phục tùng Đức Thánh Linh và trao cho Ngài thẩm quyền vô hạn trong mọi phương diện của đời sống họ - đời sống tình cảm, đời sống kinh doanh, đời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2017 Nê-hê-mi 1:1-11Nắm Chặt Lấy Đấng Không Khước Từ “Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng người nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài!” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào qua lời cầu nguyện của ông Nê-hê-mi? Trước hoàn cảnh bi quan nghe được, tại sao ông Nê-hê-mi vẫn tiếp tục giữ lòng t ...

Read more

Tại Thập Tự Giá

Tựa đề: Tại Thập Tự Giá Lễ Tưởng Niệm Sự Thống Khổ Của Đức Chúa Jesus (2017) Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Điều Con Thấu Hiểu

Tựa đề: Điều Con Thấu Hiểu ...

Read more

Cần Chúa Mỗi Ngày

Mỗi buổi sáng, họ ra lượm bánh (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:21) Hãy chịu khó giữ lòng thuận phục ý chỉ tốt lành của Ðức Chúa Trời cách hoàn toàn, bạn sẽ vui mừng nhận được những niềm vui phong phú nhất không hề chấm dứt. Ðừng bao giờ thử sống bằng bánh ma-na đã cũ rồi, cũng đừng tìm sự tiếp trợ của Ai-cập. Mọi sự phải đến từ Đức Chúa Giê-xu, nếu không, bạn bị hư mất đời đời. Những lần xức dầu xưa cũ không đủ cho tâ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top