Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » April (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2017 Giê-rê-mi 3:19-25Trở Về với Đấng Phục Hồi “Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại! Ta sẽ chữa sự bội nghịch cho” (câu 22a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên ý thức được nguyên nhân nào đưa họ đến tình cảnh khốn khổ như hiện tại? Chúa hứa chữa lành căn bệnh gì cho dân Ngài khi họ ăn năn? Người Ít-ra-ên nhận định những việc làm của họ ra sao? Khi biết mình phạm tội, bạn cần làm gì ...

Read more

Sao Các Ngươi Ở Đây?

“Anh em các ngươi sẽ ra trận, còn các ngươi lại ở đây sao?” (Dân 32:6) Có những bổn phận bắt buộc đối với những người có liên hệ bà con với nhau. Người Ru-bên và người Gát sẽ thiếu tình huynh đệ nếu họ giành chủ quyền trên phần đất đã chiếm được, rồi bỏ mặc các chi tộc khác của Y-sơ-ra-ên đi đánh chiếm phần đất còn lại một mình. Cũng vậy, chúng ta đã thừa hưởng rất nhiều tiện nghi do những nỗ lực và sự hy s ...

Read more

Thánh Ca: Vầng Đá Muôn Đời – Rock of Ages

Tựa đề: Vầng Đá Muôn Đời Nguyên tác: Rock of Ages  Lời: Augustus M. Toplady (1740-1778) Nhạc: Thomas Hastings (1784-1872) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 171 và 431 [divide style="2"] [one_half] Rock of Ages  1. Rock of Ages, cleft for me, Let me hide myself in thee; Let the water and the blood, From thy wounded side which flowed, Be of sin the double cure; Save from wrath and make m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2017 Giê-rê-mi 3:12-18Lời Hứa của Đấng Nhân Từ “Trong những ngày đó nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Ít-ra-ên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa của Đức Chúa Trời trong câu 18 có ý nghĩa nào? Với những điều Đức Chúa Trời hứa ban cho người Ít-ra-ên, bạn học biết điều gì về Ngài? B ...

Read more

Thánh Ca: I Surrender All – Hiến Cả Cho Ngài

Tựa đề: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Nguyên tác: I Surrender All Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 383 [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, my blessed Savior, I surr ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Trong Tay Chúa

Sứ điệp: Trong Tay Chúa Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Trong Tay Chúa và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Shout To The Lord – Reo Vang Hòa Ca

Tựa đề: Reo Vang Hòa Ca Nguyên Tác: Shout to the Lord Nhạc và Lời:  Darlene Joyce Zschech [divide style="2"] [one_half] Shout To The Lord My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You; All of my days, I want to praise The wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, Tower of refuge and strength; Let every breath, all that I am Never cease to worship You. Refrain: Shout to the Lord, All the ...

Read more

Sứ Mạng

Tựa đề: Sứ Mạng Nhạc và lời: Kwon Heui Yi Trình bày: Thanh Tuyền [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Yêu Ta Chăng

Nguyên tác: Yêu Ta Chăng Nhạc và lời: Trần Thượng Trí Ca Đoàn Liên Hội Thánh Tin Lành Vùng San Diego Trình bày tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2017 Gióp 6:8-13Trung Thành cho Đến Chết “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều người trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cầu xin Chúa điều gì, vì sao? Dù hoạn n ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top