Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » April (Page 2)

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 68

  Đừng Khinh Lờn Đức Thánh Linh Ngài có thể ban quyền năng mà chúng ta cần, và chỉ một mình Ngài mà thôi. Quyền năng để làm chứng cho Đức Chúa Jesus. Điều đó không cần sao? Không phải nhiều người tin Chúa đã bị líu lưỡi khi nghĩ đến việc nói cho người khác về Chúa của họ; trong khi một số những người khác thấy điều đó là bản năng hay sao? Sự khác nhau là nằm ở nơi Đức Thánh Linh và Ngài có được chúng t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2017 Giê-rê-mi 3:19-25Trở Về với Đấng Phục Hồi “Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại! Ta sẽ chữa sự bội nghịch cho” (câu 22a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên ý thức được nguyên nhân nào đưa họ đến tình cảnh khốn khổ như hiện tại? Chúa hứa chữa lành căn bệnh gì cho dân Ngài khi họ ăn năn? Người Ít-ra-ên nhận định những việc làm của họ ra sao? Khi biết mình phạm tội, bạn cần làm gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2017 Giê-rê-mi 3:12-18Lời Hứa của Đấng Nhân Từ “Trong những ngày đó nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Ít-ra-ên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa của Đức Chúa Trời trong câu 18 có ý nghĩa nào? Với những điều Đức Chúa Trời hứa ban cho người Ít-ra-ên, bạn học biết điều gì về Ngài? B ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Trong Tay Chúa

Sứ điệp: Trong Tay Chúa Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Trong Tay Chúa và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Shout To The Lord – Reo Vang Hòa Ca

Tựa đề: Reo Vang Hòa Ca Nguyên Tác: Shout to the Lord Nhạc và Lời:  Darlene Joyce Zschech [divide style="2"] [one_half] Shout To The Lord My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You; All of my days, I want to praise The wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, Tower of refuge and strength; Let every breath, all that I am Never cease to worship You. Refrain: Shout to the Lord, All the ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2017 Gióp 6:8-13Trung Thành cho Đến Chết “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều người trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cầu xin Chúa điều gì, vì sao? Dù hoạn n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2017 Giăng 12:27-30Mục Đích của Lời Chúa “Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng, thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có người khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì Ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi” (câu 29-30). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng nghe Chúa Giê-xu cầu nguyện và nghe tiếng phán từ trời thì họ nói gì? Chúa Giê-xu giải t ...

Read more

Hội Thánh Kỷ Niệm Lễ Thương Khó và Phục Sinh – Phần 2

Ban Hát Thanh Niên - Hội Thánh Charlotte - Lễ Thương Khó Tốp Ca -  Hội Thánh Charlotte - Lễ Thương Khó Ban Hát Thiếu Nhi - Hội Thánh Charlotte - Lễ Thương Khó Hội Thánh Charlotte Kỷ Niệm Lễ Thương Khó Ban Hát Thiếu Niên - Hội Thánh Charlotte - Mừng Chúa Phục Sinh Ban Hát Thanh Niên - Hội Thánh Charlotte - Mừng Chúa Phục Sinh Ban Hát Hội Thánh Giám Lý San Diego - Lễ Thương Khó Ban Hướng Dẫn Hát Hội ...

Read more

Linh Cương: Đấng Sống

Đấng Sống Nương cánh gió hồn bay về Thành Thánh Mắt ướt nhìn lên ngọn núi xa Gô-gô-tha!  Đỉnh đau thương hiu quạnh Đấng Con Trời lãnh án chết thay ta! Vòng gai nhọn đội đầu thay mão miện Giữa đất trời Chúa rộng mở vòng tay Qua màn chết hãy nhìn vào sâu nhiệm Của cuộc đời chấm dứt mọi sầu cay. “Phụ thân ơi!  Xin thứ tha cho họ Vì u mê nào hiểu việc mình làm!” Lời ưu ái bao quyền nghe chăng hỡ? Khi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2017 Giăng 12:27-28Đời Sống Sáng Danh Chúa “Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dù tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi” (Phi-líp 1:20). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu cảm thấy tâm thần bối rối và cầu xin Cha cứu Ngài khỏi giờ này? Tại sao sau đó Chúa nó ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top