Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » April

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Giải Phóng Tâm Linh

Tựa đề: Giải Phóng Tâm Linh Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-37 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   Xin bấm vào tựa đề Giải Phóng Tâm Linh để nghe bài giảng.    [divide style="2"]   Người Sa-ma-ri Nhân Lành 25. Khi ấy, một luật sư đứng dậy hỏi để thử Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 26. Ngài hỏi lại ông, “Trong Luật Pháp có chép những gì? Ngươi đọc và th ...

Read more

‘Tis So Sweet To Trust In Jesus

    ...

Read more

May The Peoples Praise You

Nguyên tác: May The Peoples Praise You Nhạc và lời: Keith & Kristyn Getty Trình bày: Keith & Kristyn Getty [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2017 Gióp 6:14-23Bạn Chân Tình “Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín. Còn sự hôn hít của người ghen ghét lấy làm giả ngụy” (Châm Ngôn 27:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp so sánh tình bạn như thế nào? Ông chỉ trích các bạn của ông về những điều gì? Bạn áp dụng bài học này thế nào với anh chị em trong Chúa? Phân đo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2017 Công Vụ 20:28-38Lời Dặn Dò của Sứ Đồ Phao-lô “Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Chúa Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính máu mình” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dặn dò các trưởng lão ở Ê-phê-sô về điều quan trọng nào họ cần phải giữ mình? Những vấn đề nào họ sẽ phải đối diện? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2017 Công Vụ 20:22-27Vâng Theo Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng “Kìa, nay bị Chúa Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; duy Chúa Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó” (câu 22-23). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh ràng buộc Sứ đồ Phao-lô điều gì? Điều gì đang ch ...

Read more

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam: Tân Viện Trưởng Mục Sư Đoàn Hưng Linh

  Mục sư Đoàn Hưng Linh  Theo thông báo của Hội Đồng Quản Trị Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (Union University of California), Mục sư Đoàn Hưng Linh sẽ được bổ nhiệm làm tân Viện Trưởng của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam.  Lễ bổ nhiệm sẽ được cử hành vào lúc 10:30 sáng thứ Bảy ngày 29/4/2017 tại 14200 Goldenwest Street, Wesminster, California.  Mục sư Đoàn Hưng Linh là trưởng nam của ô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2017 I Cô-rinh-tô 1:10-11Chớ Phân Rẽ Nhau Ra “Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận,thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em” (II Cô-rinh-tô 13:11). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân rẽ trong vòng tín hữu? Việc có “đồng một tiếng nói” có ý nghĩa thế nào trong sự hiệp nh ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 4:31-38

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 4:31-38 Câu Hỏi Gợi Ý Tại sao người ta ăn? Thức ăn cung cấp gì cho thân thể?  Bạn thích loại thức ăn nào?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Các môn đệ đã yêu cầu Chúa điều gì (4:31)?  Đức Chúa Jesus trả lời họ thế nào (4:32)?  Các môn đệ đã nghĩ gì về câu trả lời của Chúa (4:33)?  Đức Chúa Jesus giải tỏa những hoang mang của các môn đệ Ngài bằng ẩn dụ nào (4:34)? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2017   I Cô-rinh-tô 1:10-11 Phải Đồng Một Tiếng Nói   “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (câu 10).   Câu hỏi suy ngẫm: Điều đầu tiên Sứ đồ Phao-lô nhân danh Chúa Giê-xu để khuyên các tín hữu ở Cô-rinh-tô là gì? “Phải đồng m ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top