Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » March (Page 7)

Shout To The Lord – Reo Vang Hòa Ca

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2017 Lu-ca 12:16-21Giàu Mà Dại “Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy mô tả người giàu trong ẩn dụ này (câu 16-19)? Vì sao Chúa Giê-xu lại gọi người giàu này là ngu dại (câu 20)? Như vậy, đối với Chúa Giê-xu sự khôn hay dại tùy thuộc vào điều gì? Bạn đang sống với tiêu chuẩn khôn - dại, thành - bại của người ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 61

Phi-líp chỉ cho chúng ta cách khởi đầu tự nhiên. Người kia đang ngồi đọc lớn tiếng khúc Kinh Thánh Ê-sai 53. Dĩ nhiên việc tiếp xúc của chúng ta không bị bó buộc luôn luôn phải như vậy. Nhưng việc này nhấn mạnh một bài học, đó là chúng ta phải bắt đầu vào thời điểm mình cảm thấy được cần đến. Đó không phải là cách mà Đức Chúa Jesus đã tiếp cận với người bị bại (Mác chương 2), người mù (Giăng chương 9), phụ ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Cô-rinh-tô – Chương 10-13

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Cô-rinh-tô   - Chương 10-13 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2017 Lu-ca 12:13-15Bạn Đang Quan Tâm Điều Gì? “Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu” (câu 15 BTT). “Ngài phán với họ: “Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật” (câu 15 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về người đưa ra đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2017 Phục Truyền 6:4-9Lời Chúa cho Gia Đình “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi dạy dỗ con cái, cha mẹ cần trang bị những gì? Cha mẹ cần dạy dỗ cho con cái điều gì? Bằng những phương cách nào? Lời Chúa giữ vai trò nào trong đời sống hằng ngày của bạn và gia đình bạn? Phục Truyền ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Luật Pháp và Lời Tiên Tri

  Sứ điệp:  Luật Pháp và Lời Tiên Tri Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:17 Chúa Nhật: 26/1/1992 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi

Tựa đề: Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi  Nguyên tác: He Keeps Holding to My Hand Nhạc và lời: William Elmo Mercier Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài số 744 Trình bày: Thụy Long Guitar: Vương Duy [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2017 Gióp 4:7-11Gieo và Gặt “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha trình bày học thuyết nào với ông Gióp? Với mục đích gì? Những lời của ông Ê-li-pha nhắc nhở về nguyên tắc gieo và gặt như thế nào? Bạn áp dụng bài học này với người đang gặp tai ương ra sao? Ông Ê-li-pha trình b ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô – Chương 22-25

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô Ký   - Chương 22-25 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top