Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » March (Page 6)

Ravi Zacharias: Living A Life Used By God

Sứ điệp: Living A Life Used By God Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bước Đi Theo Thánh Linh

Sứ điệp: Bước Đi Theo Thánh Linh Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 5/3/2017 Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thu Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2017 Lu-ca 16:19-31Vì Sao Đến Đó? “Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy!”(câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Người giàu đã có những yêu cầu nào đối với ông Áp-ra-ham? Những yếu tố nào đã góp phần đưa người giàu đến nơi đau khổ trong âm phủ? Qua các câu trả lời của ông Áp-ra-ham, bạn học được gì về sự chết, số phận sau cái c ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 3:9-15

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 3:9-15 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nói chuyện với ai nhưng người đó không hiểu điều bạn trình bày? Vì sao bạn cố gắng giải thích cho người đó? Bạn hay người đó đã cảm thấy khó chịu vì hai bên không hiểu nhau? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus đã khẳng định điều gì với Ni-cô-đem (3:7)?  Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài so sánh người được tái sinh bởi Đức Thánh Linh với gió (3 ...

Read more

Thánh Kinh và Đời Sống

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Thánh Kinh và Đời Sống do Mục sư Đặng Ngọc Báu trình bày.  Chương trình được phát thanh trên Radio Bolsa vào tối thứ Sáu hằng tuần. Thư Viện Tin Lành sẽ phổ biến chương trình Thánh Kinh và Đời Sống vào thứ Tư hằng tuần. Xin vui lòng bấm vào tựa đề để nghe. Bài 1: Tầm Quan Trọng Của Kinh Thánh Trong Đời Sống Bài 2: Nguồn Gốc Của Loài Người Bài 5: Tình Yêu Vô Điều Kiện Bài 7 ...

Read more

Shout To The Lord – Reo Vang Hòa Ca

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2017 Lu-ca 12:16-21Giàu Mà Dại “Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy mô tả người giàu trong ẩn dụ này (câu 16-19)? Vì sao Chúa Giê-xu lại gọi người giàu này là ngu dại (câu 20)? Như vậy, đối với Chúa Giê-xu sự khôn hay dại tùy thuộc vào điều gì? Bạn đang sống với tiêu chuẩn khôn - dại, thành - bại của người ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 61

Phi-líp chỉ cho chúng ta cách khởi đầu tự nhiên. Người kia đang ngồi đọc lớn tiếng khúc Kinh Thánh Ê-sai 53. Dĩ nhiên việc tiếp xúc của chúng ta không bị bó buộc luôn luôn phải như vậy. Nhưng việc này nhấn mạnh một bài học, đó là chúng ta phải bắt đầu vào thời điểm mình cảm thấy được cần đến. Đó không phải là cách mà Đức Chúa Jesus đã tiếp cận với người bị bại (Mác chương 2), người mù (Giăng chương 9), phụ ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Cô-rinh-tô – Chương 10-13

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Cô-rinh-tô   - Chương 10-13 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2017 Lu-ca 12:13-15Bạn Đang Quan Tâm Điều Gì? “Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu” (câu 15 BTT). “Ngài phán với họ: “Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật” (câu 15 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về người đưa ra đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top