Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » March (Page 5)

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 62

Đôi khi chơi chữ cũng bắt đầu một cuộc đàm luận tốt. Tôi đã nhắc đến từ ngữ “được cứu” mà người cai ngục tại thành Phi-líp đã dùng khi nhà ngục của ông bị hư sập vì cơn động đất (Công Vụ 16:30). Phao-lô đã nhân cơ hội này sử dụng từ ngữ đó theo một ý nghĩa sâu xa hơn: “Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi ... sẽ được cứu”. Nếu chúng ta lắng nghe một cách nhạy cảm tiếng than của một tấm lòng đã bị chỉ trích quá ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ga-la-ti – Chương 1-2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ga-la-ti   - Chương 1-2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Via Dolorosa

Tựa đề: Đường Thương Khó Nguyên tác: Via Dolorosa Sáng tác: Billy Sprague & Niles Borop [divide style="2"] [one_half] Via Dolorosa Down the Via Dolorosa In Jerusalem that day The soldiers tried to clear That narrow street But the crowd pressed in to see This Man condemned To die on Calvary He was bleeding from a beating, There were stripes upon His back And He wore a crown of thorns upon His head And He ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2017 E-xơ-ra 9:8-15Chúa Công Chính “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên ôi! Chúa vốn là công bình; còn chúng tôi, chỉ một số ít người được thoát khỏi, như đã thấy ngày nay: này chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều; nhân đó, chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu nguyện của ông E-xơ-ra nhấn mạnh điều gì? Tại sao dân Chúa thỏa hiệp ...

Read more

Lưỡi Rìu Nổi Lên

Lưỡi rìu nổi lên (II Các-vua 6:6) Lưỡi rìu dường như đã mất không có hy vọng gì tìm lại được; nhưng vì là lưỡi rìu mượn của người khác, danh dự của cả nhóm tiên tri sẽ bị nguy hại; và vì thế, danh Chúa của họ cũng bị tổn thương. Trái với mọi mong đợi, lưỡi rìu sắt đã rời khỏi lòng suối sâu và nổi lên - "vì điều gì loài người không làm được thì Ðức Chúa Trời có thể làm được." Tôi biết một anh em trong Chúa m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2017 E-xơ-ra 9:8-15Nhen Lại Ơn Chúa “Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta” (II Ti-mô-thê 1:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra đã nhắc lại những ơn nào của Chúa đã ban cho dân Ngài? Đáp lại, dân Chúa đã sống ra sao? Lòng vô ơn đưa dân Chúa ngày trước và chúng ta ngày nay đến cách sống như thế nào? Ông E-xơ-ra đã m ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lối Sống Của Người Thánh

Sứ điệp:  Lối Sống Của Người Thánh Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Lối Sống Của Người Thánh và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

More and More of You

Nguyên tác: More and More of You Trình bày: Selah [divide style="2"] More And More Of You We have had enough of getting everything we want We are weary of living this life just for us Oh, forgive us all for seeking Your hand and not Your face Come and empty us, Father, we are desperate in this place Holy Spirit, fill us with Your fire Give us Your desires Hold us close to You Holy Spirit, give us revelation ...

Read more

Great Is Thy Faithfulness

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2017 Gióp 4:12-21 Chẳng Có Một Người Công Chính “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Qua giấc mơ của mình, ông Ê-li-pha trình bày lý lẽ nào với ông Gióp? Làm thế nào con người được xưng công chí ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top