Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » March (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2017 E-xơ-ra 9:8-15Nhen Lại Ơn Chúa “Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta” (II Ti-mô-thê 1:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra đã nhắc lại những ơn nào của Chúa đã ban cho dân Ngài? Đáp lại, dân Chúa đã sống ra sao? Lòng vô ơn đưa dân Chúa ngày trước và chúng ta ngày nay đến cách sống như thế nào? Ông E-xơ-ra đã m ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lối Sống Của Người Thánh

Sứ điệp:  Lối Sống Của Người Thánh Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Lối Sống Của Người Thánh và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

More and More of You

Nguyên tác: More and More of You Trình bày: Selah [divide style="2"] More And More Of You We have had enough of getting everything we want We are weary of living this life just for us Oh, forgive us all for seeking Your hand and not Your face Come and empty us, Father, we are desperate in this place Holy Spirit, fill us with Your fire Give us Your desires Hold us close to You Holy Spirit, give us revelation ...

Read more

Great Is Thy Faithfulness

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2017 Gióp 4:12-21 Chẳng Có Một Người Công Chính “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Qua giấc mơ của mình, ông Ê-li-pha trình bày lý lẽ nào với ông Gióp? Làm thế nào con người được xưng công chí ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô – Chương 26-31

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô Ký   - Chương 26-31 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Tài Liệu Thánh Kinh Mùa Hè 2017

  [divide style="2"] Thu Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2017 Ma-thi-ơ 18:21-22Bao Nhiêu Lần? “Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi của Sứ đồ Phi-e-rơ (câu 21) cho biết gì về ông và quan điểm về sự tha thứ của ông? Quan điểm này có hợp lý và dễ chấp nhận không? Tại sao? Chúa Giê-xu trả lời thế nào? Từ đây bạn hiểu gì về sự tha thứ? Theo bạn, điều này ...

Read more

Nghiên Cứu Kinh Thánh: I Giăng 2:15-17

Lời Giới Thiệu: Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài Nghiên Cứu Kinh Thánh ba Thư Tín I-III Giăng trong Thánh Kinh Tân Ước do Mục sư Hứa Trung Tín, Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Sacramento, California trình bày.  Loạt bài Nghiên Cứu Kinh Thánh này sẽ được đăng vào thứ Sáu mỗi tuần.  Mời bạn đọc cùng theo dõi. Ban Biên Tập [divide style="2"] Kinh Thánh: I Giăng 2:15-17 Chủ đề: Đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2017 Lu-ca 18:9-14Thánh Nhân và Tội Nhân “Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Người Pha-ri-si và người thu thuế có thái độ thế nào khi cầu nguyện? Vì sao Chúa Giê-xu đánh giá cao người thu thuế hơn người Pha-ri-si? Cả hai nhận ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top