Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » March (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2017 Giăng 12:1-3Ba Anh Em Phục Vụ Chúa “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa đến Bê-tha-ni, ba anh em ông La-xa-rơ làm gì để đón tiếp Ngài? Mỗi người đã phục vụ Chúa thế nào? Theo bạn, trong ba anh em, ai phục vụ Chúa nhiều hơn? Bạn rút ra bài học nào từ sự ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cá Nhân Trong Cộng Đồng

Sứ điệp: Cá Nhân Trong Cộng Đồng Diễn giả: Mục sư Nguyễn  Thỉ Chúa Nhật 12/3/2017 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2017 E-xơ-ra 10:9-44Làm Điều Đẹp Ý Ngài “Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và làm điều đẹp ý Ngài” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dân chúng nhóm họp lại, ông E-xơ-ra công bố và thực hiện biện pháp giải quyết tội của họ như thế nào? Ông nêu cho bạn những gương mẫu nào qua cách giải quyết tội lỗi của dân chúng? Sau lệnh triệu ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 3:16-21

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 3:16-21 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn cảm thấy mình chậm hiểu hay không?  Bạn đã làm gì khi bạn không hiểu?  Có bao giờ nhờ việc tìm câu trả lời cho những vấn đề khó hiểu của mình, bạn đã đem lại lợi ích cho nhiều người khác? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus giải thích cho Ni-cô-đem căn nguyên của sự cứu rỗi là gì (3:16)? Điều kiện để một người được cứu là gì (3:15, 3:16)? Đấng mà n ...

Read more

Thánh Kinh và Đời Sống

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Thánh Kinh và Đời Sống do Mục sư Đặng Ngọc Báu trình bày.  Chương trình được phát thanh trên Radio Bolsa vào tối thứ Sáu hằng tuần. Thư Viện Tin Lành sẽ phổ biến chương trình Thánh Kinh và Đời Sống vào thứ Tư hằng tuần. Xin vui lòng bấm vào tựa đề để nghe. Bài 1: Tầm Quan Trọng Của Kinh Thánh Trong Đời Sống Bài 2: Nguồn Gốc Của Loài Người Bài 5: Tình Yêu Vô Điều Kiện Bài 7 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2017 E-xơ-ra 10:1-8Ăn Năn Thật “Chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ; nhưng dù đã làm vậy, hãy còn sự hy vọng cho Ít-ra-ên” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sê-ca-nia đưa ra giải pháp nào để hy vọng nhận được sự tha thứ? Tại sao giải pháp lại cứng rắn và gây nhiều đau khổ như vậy? Thế nào là ăn năn thật? Ông E-xơ-ra “vừa ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 62

Đôi khi chơi chữ cũng bắt đầu một cuộc đàm luận tốt. Tôi đã nhắc đến từ ngữ “được cứu” mà người cai ngục tại thành Phi-líp đã dùng khi nhà ngục của ông bị hư sập vì cơn động đất (Công Vụ 16:30). Phao-lô đã nhân cơ hội này sử dụng từ ngữ đó theo một ý nghĩa sâu xa hơn: “Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi ... sẽ được cứu”. Nếu chúng ta lắng nghe một cách nhạy cảm tiếng than của một tấm lòng đã bị chỉ trích quá ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ga-la-ti – Chương 1-2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ga-la-ti   - Chương 1-2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Via Dolorosa

Tựa đề: Đường Thương Khó Nguyên tác: Via Dolorosa Sáng tác: Billy Sprague & Niles Borop [divide style="2"] [one_half] Via Dolorosa Down the Via Dolorosa In Jerusalem that day The soldiers tried to clear That narrow street But the crowd pressed in to see This Man condemned To die on Calvary He was bleeding from a beating, There were stripes upon His back And He wore a crown of thorns upon His head And He ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2017 E-xơ-ra 9:8-15Chúa Công Chính “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên ôi! Chúa vốn là công bình; còn chúng tôi, chỉ một số ít người được thoát khỏi, như đã thấy ngày nay: này chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều; nhân đó, chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu nguyện của ông E-xơ-ra nhấn mạnh điều gì? Tại sao dân Chúa thỏa hiệp ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top