Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » March (Page 3)

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 63

Chương 6: Đấng Kiến Trúc Sự Thành Công Của Họ Chúng ta có thể ứng dụng tất cả những phương pháp đã được những người tin Chúa thời ban đầu áp dụng; chúng ta có thể được nung đốt bởi động lực của họ; nhưng trừ khi chúng ta có quyền năng của Đức Thánh Linh, nếu không chúng ta sẽ chẳng thành đạt được gì cả. Toàn bộ Tân Ước hợp lại cho chúng ta biết việc truyền bá Phúc Âm là công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trờ ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ga-la-ti – Chương 3-4

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ga-la-ti   - Chương 3-4 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2017 Giăng 12:12-19Lý Do Đón Chúa “Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy” (câu 17-18). Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn dân đông đón Chúa gồm những ai? Lý do nào họ đón Chúa? Tại sao Chúa dùng con lừa con để cưỡi? Bạn đang theo Chúa như mộ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2017 Giăng 12:9-11Vững Lòng Bày Tỏ Nếp Sống Mới “Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-xa-rơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu” (câu 10-11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao có nhiều người Giu-đa đến nhà ông La-xa-rơ? Ông La-xa-rơ đã giúp nhiều người tin Chúa như thế nào? Tại sao các thầy tế lễ định giết ông La-xa-rơ? Bạn được khích l ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Mục Tiêu Của Đời Sống Cơ Đốc

  Sứ điệp:  Mục Tiêu Của Đời Sống Cơ Đốc Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Mục Tiêu Của Đời Sống Cơ Đốc và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Tiếng Hát Của Tôi – Blessed Assurance

Tựa đề: Tiếng Hát Của Tôi Nguyên tác: Blessed Assurance Lời: Fanny J. Crosby Nhạc: Phoebe P. Knapp Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 269 [divide style="2"] [one_half] Blessed Assurance 1. Blessed assurance, Jesus is mine! Oh, what a foretaste of glory divine! Heir of salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in His blood. Refrain: This is my story, this is my song, Praising my Savio ...

Read more

Nỗi Đau Trên Thập Tự

Tựa đề: Nỗi Đau Trên Thập Tự Sáng tác: Lê Anh Đông Trình bày: Như Trang - Hagim Video: WhiteDove PL [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2017 Gióp 5:1-7Đừng Đoán Xét Ai “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét” (Ma-thi-ơ 7:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha lên án ông Gióp về điều gì? Theo ông Ê-li-pha, vì sao ông Gióp gặp hoạn nạn, và điều đó có đúng không? Bạn có thái độ thế nào khi thấy anh chị em mình gặp tai ương trong cuộc sống? Ông Ê-li-pha muốn giúp ông Gióp thoát khỏi cảnh bi thương, tuyệt vọn ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô – Chương 32-35

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô Ký   - Chương 32-35 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2017 Giăng 12:1-8Dâng Hiến Đích Thực “Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận định thế nào về hành động của cô Ma-ri và lời chỉ trích của ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt? Chúa Giê-xu đã nhận định thế nào? Bạn học được gì về sự dâng hiến đích thực qua g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top