Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » February (Page 8)

Thánh Ca: Thập Tự Xưa – The Old Rugged Cross

Tựa đề: Thập Tự Xưa Nguyên tác: The Old Rugged Cross Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 73 [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross where the dearest and best For a w ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân – Phần 5

Đêm Giao Thừa - Hội Thánh Phương Hòa, Quảng Nam Chuẩn bị đón xuân - Hội Thánh Phương Hòa, Quảng Nam Chương trình truyền giảng Tết -  Hội Thánh Phương Hòa, Quảng Nam Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Phương Hòa, Quảng Nam Xuân 2017-  Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista Thiếu nhi chúc Tết - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista Đầu năm nhận Lời Chúa - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista Họp mặt đón ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2017 Gióp 3:13-19Ước Mong Được Chết “Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống để vào lòng” (Truyền Đạo 7:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Gióp ước mong được chết? Ông có thể dùng sự khôn ngoan của mình trả lời những thắc mắc của ông không? Mục đích của đời bạn là gì? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay bày tỏ lòng khao khát đượ ...

Read more

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Phương Hòa, Quảng Nam

Nhà Thờ Phương Hòa, Quảng Nam (2017) Tôn vinh Chúa trong lễ cung hiến nhà thờ tại Hội Thánh Phương Hòa Lễ cung hiến nhà thờ tại Hội Thánh Phương Hòa Lễ cung hiến nhà thờ tại Hội Thánh Phương Hòa Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô – Chương 5-8

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô Ký   - Chương 5-8 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2017 Rô-ma 7:1-6Chết Để Được Tự Do “Bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ cõi chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết tình trạng của một người mới tin Chúa được chết về điều gì và được tự do như thế nào? Thánh Linh của Đức Chúa Trời đóng vai ...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân – Phần 4

Vui xuân - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Quà cho thiếu nhi - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Lời Chúa cho thiếu nhi - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Lễ thờ phượng đầu năm - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Tôn ngợi Chúa đầu năm - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Quà xuân - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia Xuân vui tươi ...

Read more

Phan Khôi (1887-1959): Cuộc Ðời và Sự Nghiệp – Phần 3

Phan Khôi (1887 - 1959) Cuộc Ðời & Sự Nghiệp  III. Ảnh Hưởng Của Thánh Kinh Trên Sự Nghiệp Văn Học Của Phan Khôi Vũ Ngọc Phan, tác giả tác phẩm Nhà Văn Hiện Ðại, đã xếp Phan Khôi vào hàng những nhà văn tiên phong của nền văn học Quốc Ngữ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu hiểu "nhà văn" theo quan niệm phổ thông, có lẽ nhiều người cho rằng Phan Khôi không xứng đáng được nhận danh hiệu đó; bởi vì nếu chỉ dựa vào tự ...

Read more

Ravi Zacharias: Making A Difference In The World

Tựa đề: Making A Difference In The World Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2017 I Giăng 4:7-10Hành Động của Tình Yêu “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Nguồn gốc của tình yêu xuất phát từ đâu? Cách thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời cho bạn bài học gì? Sứ đồ Giăng khuyên chúng ta phải sống như thế nào để bày tỏ tì ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top