Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » February (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2017 Rô-ma 1:18-21Sự Bày Tỏ của Đức Chúa Trời “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao cơn giận của Đức Chúa Trời đổ trên mọi người không thờ phượng Ngài là chính xác và công bằng (câu 19-20, 21)? Từ đây, bạn nhận biết thế nào về bản chất hư hoại của con người? Sự nhận biết ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 58

Họ viết và sử dụng văn phẩm Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể suy luận điều nầy một cách an toàn qua hai yếu tố. Thứ nhất, họ dùng nhiều bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước trong tiếng Hy Lạp để giới thiệu Đức Chúa Jesus. Chúng ta thấy điều đó qua các bài giảng được ký thuật trong sách Công Vụ,  luôn được kết cấu bằng cách tham khảo Cựu Ước. Chúng ta thấy điều đó trong các giả định của những người viết các Thư Tín tron ...

Read more

Tình Người Trong Tay Cha

...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Cô-rinh-tô – Chương 15-16

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Cô-rinh-tô   - Chương 15-16 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Ngài Là Đấng Thánh – Kadosh Ata

Tựa đề: Ngài Là Đấng Thánh Nguyên tác: Kadosh Ata Sáng tác: Joshua Aaron Trình bày: Joshua Aaron [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2017 Rô-ma 1:18-23Cơn Giận của Đức Chúa Trời “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô nói về “cơn giận của Đức Chúa Trời” khi mở đầu sứ điệp của ông? “Cơn giận” của Đức Chúa Trời cho bạn bài học gì? ...

Read more

Tương Giao Với Chúa

Ái tình chàng ngon hơn rượu (Nhã-ca 1:2) Không có gì đem cho người tín hữu nhiều niềm vui cho bằng được thông công với Ðấng Christ. Cũng như nhiều người khác, người ấy được hưởng những đặc ân chung của cuộc sống, người ấy có thể vui về những ân phước lẫn những công trình sáng tạo của Ðức Chúa Trời; nhưng trong tất cả những điều đó, dù là để riêng hay gọp chung lại với nhau, người ấy sẽ không tìm được sự thỏ ...

Read more

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần

...

Read more

Hội Thánh Đón Xuân – Phần 6

Mừng thọ các cụ trên 80 tuổi trong Hội Thánh Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Danh sách các cụ trên 80 tuổi (2017) Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Đại diện các cụ phát biểu Ban Hát Nữ - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Đón xuân trong Nhà Chúa - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego Dáng xuân - Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego From Thư Viện Tin Lành's Friends Around The World www.thuvientinla ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2017 Ê-sai 53:4-6Đấng Chết Thay “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai dự ngôn về Đấng Cứu Thế như thế nào? Đấng ấy đã phải gánh chịu những điều gì vì chúng ta? Tình trạng của chúng ta ra sao trước khi Chúa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top