Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » February (Page 5)

Chờ Đợi Ý Chúa Trong Tình Yêu

Tựa đề: Chờ Đợi Ý Chúa Trong Tình Yêu Sáng tác: BGM Thắng   [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2017 E-xơ-ra 9:5-7Tội Cao đến Tận Trời “Ồ, Đức Chúa Trời tôi! Tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào mô tả tâm trạng và thái độ của ông E-xơ-ra (câu 5-7)? Điều này cho biết ông cảm thấy thế nào trước tội cưới gả vớ ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Cô-rinh-tô – Chương 1-4:6

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Cô-rinh-tô   - Chương 1-4:9 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 59

Dầu thế nào đi nữa, rõ ràng những môn đồ đầu tiên của Đức Chúa Jesus đã tận dụng văn phẩm. Điều nầy bao gồm việc phổ biến Cựu Ước, những sách Phúc Âm (được sản xuất bởi các thư ký nghiệp dư trên những vật liệu thông dụng giá rẻ), và dĩ nhiên bao gồm một công cụ rất giá trị là lối viết thư cho các cá nhân và cho các Hội Thánh, đã thể hiện qua những bằng chứng hiển nhiên về những điều đó trong Tân Ước. Nếu xe ...

Read more

Ngày Tình Nhân Nồng Thắm

Tựa đề: Ngày Tình Nhân Nồng Thắm Nhạc và lời: David Đông Trình bày: Cao Thu Hằng [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2017 E-xơ-ra 9:1-4Hai Hình Ảnh Trái Ngược “Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra phản ứng thế nào khi nghe dân chúng và các lãnh đạo phạm tội cưới gả với Dân Ngoại? Tại sao ông kinh hoảng như vậy? Tại sao các thầy tế lễ và người Lê-vi biết luật pháp mà vẫn vi phạm luật pháp? Làm thế nào để có thể sống thánh khiết? Chúng ...

Read more

Your Love

Nguyên tác: Your Love Kinh Thánh: Thi Thiên 139 Trình bày: Oslo Gospel Choir [divide style="2"] Your Love On the wings of the dawn I might fly To the ends of the earth, beyond the sky I could go anywhere But You'd always be there Wherever I go You've examined my heart and Lord, you know me There's no use pretending; You see right through me You know where I am; You see all I do Lord, You're never sleeping Y ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2017 E-xơ-ra 9:1-2Tìm Một Dòng Dõi Thánh “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra được báo về tệ nạn nào? Dân Chúa và các lãnh đạo đã phạm những tội nào khi cưới gả với người ngoại bang? Hạnh phúc gia đình trong Chúa dựa trên những y ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2017 Gióp 3:20-26Yên Nghỉ trong Chúa “Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp than vãn Chúa điều gì? Tâm hồn ông Gióp thế nào trong sự thử thách lớn này? Làm sao để t ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô – Chương 9-12

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô Ký   - Chương 9-12 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top