Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » February (Page 4)

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears re ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2017 Giăng 11:53-57Lập Mưu Giết Chúa “Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài” (câu 53). Câu hỏi suy ngẫm: Sau cuộc họp của Tòa Công Luận, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã làm gì? Tại sao họ quyết tâm lập mưu giết Chúa? Khi nào bạn có những hành động giống những người này? Sau cuộc họp của Tòa Công Luận và nghe theo lời bàn của Thầy Thượng phẩm Cai-phe, “Các ngươi chẳng biết g ...

Read more

Nghiên Cứu Kinh Thánh: I Giăng 2:7-8

Lời Giới Thiệu: Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài Nghiên Cứu Kinh Thánh ba Thư Tín I-III Giăng trong Thánh Kinh Tân Ước do Mục sư Hứa Trung Tín, Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Sacramento, California trình bày.  Loạt bài Nghiên Cứu Kinh Thánh này sẽ được đăng vào thứ Sáu mỗi tuần.  Mời bạn đọc cùng theo dõi. Ban Biên Tập [divide style="2"] Kinh Thánh: I Giăng 2:7-8 Chủ đề: Điề ...

Read more

Thơ: Chúc Xuân Thư Viện Tin Lành

  Chúc Xuân Thư Viện Tin Lành Năm nay Đinh Dậu đón xuân nồng Mới cả muôn phương ánh rạng đông Chúc cho Thư Viện tăng sức mới Mừng Ban Biên Tập được thành công Thư đem ánh sáng toàn thế giới Viện tỏa Tin Lành rạng núi sông Tin nơi quyền phép trong Cứu Chúa Lành mang chân lý đến mọi lòng. Linh Thi (Tháng 2/2017) Họa bài “Chúc Xuân Linh Lực” của Kinh Tạo (Tháng 1/1997) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành ...

Read more

Chúc Xuân

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2017 Giăng 11:47-53Tòa Công Luận Thiếu Công Lý “Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào?” (câu 47). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si triệu tập cuộc họp Hội Đồng Công Luận? Họ bàn thảo gì trong cuộc họp? Bạn nhận định thế nào về cuộc họp này, qua đó bạn liên hệ đến Hội Th ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chúa Sống Trong Tôi

Bài giảng: Chúa Sống Trong Tôi Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Reinhard Bonnke: Tin Lành Của Đức Chúa Jesus

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2017 Giăng 11:43-46Vững Lòng Rao Truyền Danh Chúa “Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm, bèn tin Ngài” (câu 45). Câu hỏi suy ngẫm: Những người chứng kiến phép lạ Chúa làm cho ông La-xa-rơ có phản ứng gì? Tại sao có vài người không tin Ngài? Bạn làm gì khi ngày nay vẫn có nhiều người chống đối Chúa? Khi thấy Chúa Giê-xu gọi ông La-xa-rơ sống lại ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 2:1-12

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 2:1-11 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn làm việc với một người nhưng vẫn nghi ngờ khả năng của người đó? Điều gì xảy ra khiến bạn được thuyết phục? Câu Hỏi Thảo Luận Xin cho biết thời gian và địa điểm nơi tiệc cưới diễn ra (2:1). Ai là những người đã tham dự (2:1-2, 2:12)? Chuyện gì đã xảy ra (2:3)?  Theo bạn câu nói của Ma-ri là một lời thông báo hay là một yêu cầu.  Tại sao? Đức Chúa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top