Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » February

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 60

Họ dựa vào những cuộc đàm thoại cá nhân Phương pháp cuối cùng mà tôi đề nghị nhắc chúng ta trở lại với động lực chính trong chương 3.  Đàm thoại cá nhân là phương pháp chính mà qua đó Tin Lành được loan truyền vào thời ban đầu. Các nhóm nhỏ đã bàn thảo về Tin Lành ngoài đường phố; phụ nữ đã trò chuyện về Tin Lành nơi giặt giũ công cộng. Người ta đi thăm bạn (như A-na-nia đã đến thăm Phao-lô và đã đem ông đế ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Cô-rinh-tô – Chương 7-9

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Cô-rinh-tô   - Chương 7-9 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2017 Công Vụ 20:1-6Tâm Tình Người Truyền Đạo “Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đệ đến, khuyên bảo xong, thì từ giã mà đi đến xứ Ma-xê-đoan” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Hoạch định của Sứ đồ Phao-lô đã có những thay đổi nào, vì sao (Công Vụ 19:21; 20:3)? Có nhiều anh em từ các thành cùng tháp tùng với Sứ đồ Phao-lô trở về Giê-ru-sa-lem để làm gì (xem thêm I Cô-rinh-tô 16 ...

Read more

Nào Ai Như Giê-xu

Nguyên tác: Nào Ai Như Giê-xu Sáng tác: Công Tiến Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2017 Công Vụ 19:21-41Đối Diện với Sự Chống Đối “Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc rối loạn chống lại Sứ đồ Phao-lô diễn ra như thế nào? Sứ đồ Phao-lô và các môn đệ phản ứng ra sao? Bạn rút ra bài học nào khi rao truyền Phúc Âm? Cuộc rối loạn chống lại Sứ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên An: Giàu Sang Danh Vọng

Sứ điệp: Giàu Sang Danh Vọng Kinh Thánh: Lu-ca 12:15 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Giàu Sang Danh Vọng và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2017 Gióp 4:1-6Hãy Giữ Kẻo Ngã “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp được Đức Chúa Trời xác nhận là người thế nào? Ông Ê-li-pha cũng xác nhận ông Gióp ra sao? Tại sao ông có những lời hết sức bi quan? Bài học nhắc nhở bạn điều gì trong cuộc sống? Hôm nay, chúng ta học những phản ứng đầu tiên của ông Gióp sau khi gặp hai ta ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô – Chương 17-21

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô Ký   - Chương 17-21 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: Đoạn Thiên Ca

    [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2017 I Cô-rinh-tô 1:4-9Đấng Làm Cho Lớn Lên “Vậy, người trồng, người tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 6 nói đến kết quả nào của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi họ nghe lời chứng về Đấng Christ của Sứ đồ Phao-lô? Sứ đồ Phao-lô có thái độ nào khi thấy kết quả như vậy? Điều này có ý nghĩa thế nào đối với ngư ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top