Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » January (Page 9)

Thêm Lời Tạ Ơn

Tựa đề: Thêm Lời Tạ Ơn Trình bày: Ban Tráng Niên Hội Thánh Đà Nẵng [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2017) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sức Mới

Các dân tộc sẽ lấy sức mới (Ê-sai 41:1) Mọi việc trên đời cần được đổi mới. Không có vật thọ tạo nào tự mình tồn tại. Tác giả Thi Thiên đã công bố: "Chúa làm cho mặt đất ra mới" (Thi Thiên 104:30b). Cả đến đến cây cối, vốn không hề tự khiến mình kiệt quệ vì lo âu hoặc giảm thọ vì lao khổ, vẫn phải uống nước từ trời mưa xuống, hút những dinh dưỡng từ các kho tàng giấu kín dưới đất. Những cây bách hương mà Ðứ ...

Read more

Amazing Grace

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears re ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2017 Ê-phê-sô 4:17-24Hành Trình Thuộc Linh “Phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:23). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình thuộc linh là gì? Người đi trong hành trình thuộc linh có nếp sống khác với hành trình cũ như thế nào? Hành trình thuộc linh bắt đ ...

Read more

Chúc Mừng Năm Mới – 2017

[divide style="2"] "Nguyện xin CHÚA ban phước cho anh chị em và gìn giữ anh chị em. Nguyện xin CHÚA tỏa rạng hào quang của thánh nhan Ngài trên anh chị em và bày tỏ lòng nhân từ đối với anh chị em. Nguyện xin CHÚA đoái xem anh chị em và ban bình an thịnh vượng cho anh chị em." Dân Số Ký 6:24-26 Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Liên Khúc Thánh Ca

Liên Khúc Thánh Ca: 1. Khi Xem muôn Vật 2. Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay 3. Thánh Chúa Thành Tín Trình bày: Anthem Light [divide style="2"] ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2017) – Phần 8

Chương Trình Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng Nam California Ca Đoàn Hội Thánh Trường Nhiệm Garden Grove   Tốp Ca Hội Thánh Trường Nhiệm Garden Grove Hành Trình Về Bê-lem - Hội Thánh Thanh Lễ  Tam Ca "Mary Did You Know" - Hội Thánh Thanh Lễ  Ca Đoàn Hội Thánh Little Sài Gòn Mừng Chúa Giáng Sinh - Hội Thánh Giám Lý Pomona Mừng Chúa Giáng Sinh - Hội Thánh Giám Lý Pomona Mừng Chúa Giáng Sinh - Hội ...

Read more

Thánh Ca: Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Tựa đề: Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà Nguyên tác: Oh, the Deep, Deep Love of Jesus Lời Anh: Samuel Trevor Francis (1875) Nhạc: Thomas J. Williams (1890) Lời Việt: Ban Hiệu Đính Thơ Thánh (1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài 406 [divide style="2"] [one_half] Oh, the Deep, Deep Love of Jesus 1. O the deep, deep love of Jesus, vast, unmeasured, boundless, free! Rolling as a mighty ocean in its fu ...

Read more

The Lord Bless You And Keep You

Nguyên tác: The Lord Bless You And Keep You Kinh Thánh: Dân Số Ký 6:24-26 "Nguyện xin CHÚA ban phước cho anh chị em và gìn giữ anh chị em. Nguyện xin CHÚA tỏa rạng hào quang của thánh nhan Ngài trên anh chị em và bày tỏ lòng nhân từ đối với anh chị em. Nguyện xin CHÚA đoái xem anh chị em và ban bình an thịnh vượng cho anh chị em." Thư Viện Tin Lành (2017) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2017 I Phi-e-rơ 1:3-9 Nền Tảng của Hy Vọng “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương” (I Cô-rinh tô 13:13 BTT). “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hy vọng, tình yêu thương” (I Cô-rinh-tô 13:13 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bước vào năm mới 2017 bạn hy vọng điều gì? Cơ Đốc nhân đặt nền tảng của hy vọng vào đâu? Tại sao Cơ Đốc nhân vẫn phải đối đầu v ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top