Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » January (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2017 Sáng Thế Ký 6:1-10 Sống Theo Tiêu Chuẩn của Đức Chúa Trời “Này là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Xã hội trong thời ông Nô-ê mang những đặc điểm nào (xem thêm Ma-thi-ơ 24:37-39)? Những đặc điểm này tương đồng thế nào với xã hội của chúng ta? Ông Nô-ê đã sống thế nào giữa bối cảnh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2017 Sáng Thế Ký 6:8-9Bắt Đầu từ Đức Chúa Trời “Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Nô-ê được chọn để thực hiện công tác đặc biệt của Đức Chúa Trời (câu 8)? Điều này giúp bạn biết thế nào về ân sủng và sự kêu gọi của Chúa dành cho bạn? Bạn đáp ứng thế nào với ân sủng và sự kêu gọi đó? Khi nhắc đến ông Nô-ê, nhiều người nghĩ đến cụm từ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cầu Nguyện

Sứ điệp: Cầu Nguyện Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chúa Nhật: 22/2/1992 Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Cầu Nguyện và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2017 Gióp 2:7-10 Thắng Sự Thử Thách “Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình” (Gióp 2:10b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp phải chịu những gì trong lần thử thách thứ hai này? Lời nói của ông Gióp với vợ bày tỏ đức tin của ông thế ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký – Chương 40-42

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký - Chương 40-42 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Thánh Ca: Bridge Over Troubled Water

Tựa đề: Chiếc Cầu Vượt Trên Giông Tố Nguyên tác:  Bridge Over Troubled Water  Tác giả: Paul Simon Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm [divide style="2"] [one_half] Bridge Over Troubled Waters 1. When you're weary, feelin' small When tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh! When times get rough, and friends just can't be found. Like a bridge over troubled waters, I will lay me down. Like a brid ...

Read more

Bible Project

  [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2017 Sáng Thế Ký 12:1-4Đức Tin Vâng Lời “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham làm gì? Chúa hứa gì với ông? Ông đáp ứng thế nào? Vì vâng theo tiếng Chúa gọi, ông Áp-ra-ham đã phải từ bỏ những gì? Bạn có sẵn sàng từ bỏ điều mình đang c ...

Read more

Nghiên Cứu Kinh Thánh: I Giăng 1:1-4 – Phần 1

Lời Giới Thiệu: Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài Nghiên Cứu Kinh Thánh ba Thư Tín I-III Giăng trong Thánh Kinh Tân Ước do Mục sư Hứa Trung Tín, Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Sacramento, California trình bày.  Loạt bài Nghiên Cứu Kinh Thánh này sẽ được đăng vào thứ Sáu mỗi tuần.  Mời bạn đọc cùng theo dõi. Ban Biên Tập [divide style="2"] Kinh Thánh: I Giăng 1:1-4 Chủ đề: Nền ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2017 Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22Chúa Luôn Đồng Hành “Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Trên hành trình về đất hứa, Đức Chúa Trời đã đồng hành với người Ít-ra-ên như thế nào? Những lúc con dân Chúa than phiền, oán trách, Ngài đ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top