Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » January (Page 5)

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 55

Họ tập trung vào “khu vực tiếp cận nơi tôn kính Chúa” Có một khu vực khá lớn nằm bên cạnh hầu hết các nhà hội vào thế kỷ thứ nhất. Nhiều người đến đó để chịu cắt bì và gia nhập dân Do Thái, nhưng họ cũng thích sự thờ phượng của người tin Chúa, tán đồng quan điểm thờ độc thần của người tin Chúa, và được thu hút bởi Thánh Kinh của người tin Chúa. Ký thuật của sách Công Vụ cho thấy chính tại khu vực nầy những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2017 E-xơ-ra 8:35-36Kim Chỉ Nam cho Đời Sống “Những người đã bị bắt làm phu tù được trở về, dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên bằng mười hai con bò đực vì cả Ít-ra-ên, chín mươi sáu con chiên đực, bảy mươi bảy con chiên con, và mười hai con dê đực để làm của lễ chuộc tội: Cả thảy đều dâng lên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Những người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2017 E-xơ-ra 8:24-34Trách Nhiệm Quản Trị Vật Thánh “Chánh các người đã được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và các khí dụng này cũng là thánh. Bạc và vàng này là lễ vật lạc ý dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi hồi hương, ông E-xơ-ra đã nhắc nhở và nhấn mạnh những điểm nào qua lời căn dặn của ông với những người được ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Thế Giới Tâm Linh

  Sứ điệp: Thế Giới Tâm Linh Kinh Thánh: I Giăng 3 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Thế Giới Tâm Linh và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2017 Gióp 2:11-13Khóc với Người Khóc “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc” (Rô-ma 12:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ba người bạn của ông Gióp đến thăm ông với mục đích gì? Những hành động đầu tiên họ làm khi gặp ông Gióp là gì? Bạn bày tỏ tình yêu Cơ Đốc thế nào khi người thân, bạn bè của bạn gặp nghịch cảnh? Chỉ với ba câu ngắn ngủi (Gióp 2:11-13), trước giả đã diễn đạt sự đồng cả ...

Read more

Passion 2017: Ultimate Essence of Evil

Bài giảng: Ultimate Essence of Evil Diễn giả: Mục sư John Piper [divide style="2"] Passion - January 2-4, 2017 Hội Nghị Thanh Niên Tin Lành - Lứa tuổi 18-25 Georgia Dome, Atlanta http://268generation.com/passion2017/  [divide style="2"] ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký – Chương 43-46

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký - Chương 43-46 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Khúc Hát Miền Cao

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2017 E-xơ-ra 8:31-34 Người Lãnh Đạo Thành Công “Tay của Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi kẻ rình phục dọc đường” (câu 31b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra đã lãnh đạo đoàn dân hồi hương từ lúc khởi hành cho đến lúc về đến quê hương như thế nào? Nhờ đâu mà chuyến hồi hương thành công? Bạn học gì từ sự lãnh đạo của ông E-xơ-ra ...

Read more

Vài Đặc Điểm Của Bản Dịch Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính

LỜI NÓI ĐẦU VỀ BẢN KINH THÁNH TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH Cùng với nỗ lực truyền bá Phúc Âm, thiết lập và phát triển Hội Thánh của Chúa trên đất nước Việt Nam, một bản dịch Việt ngữ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đã được các đầy tớ và con cái Chúa dày công phiên dịch và được Thánh Kinh Hội xuất bản vào năm 1926. Từ đó đến nay, bản dịch Kinh Thánh này được sử dụng trong tất cả các Hội Thánh tại Việt Nam cũng như ở ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top