Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » January (Page 4)

Phan Khôi (1887-1959): Cuộc Ðời và Sự Nghiệp – Phần 1

Lời Giới Thiệu Năm 2016 là dịp kỷ niệm 90 năm chính thức phát hành bản dịch Kinh Thánh Việt Ngữ đầu tiên tại Việt Nam (1926-2016). Năm 2017 cũng là dịp kỷ niệm 130 năm sinh nhật của nhà văn Phan Khôi.  Nhân dịp này Thư Viện Tin Lành xin trích đăng lại loạt bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Phan Khôi được đăng trên Nguyệt San Linh Lực của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego vào năm 1997. Bà ...

Read more

Nghiên Cứu Kinh Thánh: I Giăng 1:5

Lời Giới Thiệu: Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài Nghiên Cứu Kinh Thánh ba Thư Tín I-III Giăng trong Thánh Kinh Tân Ước do Mục sư Hứa Trung Tín, Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Sacramento, California trình bày.  Loạt bài Nghiên Cứu Kinh Thánh này sẽ được đăng vào thứ Sáu mỗi tuần.  Mời bạn đọc cùng theo dõi. Ban Biên Tập [divide style="2"] Kinh Thánh: I Giăng 1:5 Chủ đề: Đức C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2017 Giê-rê-mi 2:29-30Không Chịu Sự Sửa Dạy “Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các bậc tiên tri mình, như sư tử phá hại” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên có thái độ gì đối với lời cảnh tỉnh từ Đức Giê-hô-va trước những sai phạm của họ? Hành động nào cho thấy thái độ không chịu ăn năn của tuyển dân? Bạn có thái đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2017 Giăng 11:38-44 Thoát Lốt Người Cũ “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình” (Ê-phê-sô 4:22-23). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán gì khi ông La-xa-rơ từ cõi chết sống lại bước ra mà vẫn còn vải và khăn liệm trên người? Điều này cho bạn bài học thuộc linh nào? Chúng ta cần làm g ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 1:19-28

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 1:19-28 Câu Hỏi Gợi Ý Có khi nào bạn bị chất vấn về những việc bạn đã làm hay không? Ai đã chất vấn bạn? Bạn đã làm gì và bạn đã trả lời như thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Ai đã đến gặp Giăng (1:19, 24)? Những người nay do ai sai đến? Câu chuyện này xảy ra tại đâu (1:28)? Họ đã hỏi Giăng điều gì (1:19)? Giăng trả lời như thế nào (1:20)?  Vì sao ông trả lời như vậy? Những người này đã h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2017 Giăng 11:38-42 Chúa - Người Khác - Tôi “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa không trực tiếp gọi ông La-xa-rơ sống lại mà Ngài cầu nguyện với Cha? Bạn học được điều gì về ưu tiên trong cuộc sống qua lời cầu nguyện của Chúa? Bạn thường làm vinh quang Đức C ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Cô-rinh-tô – Chương 7-9

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Cô-rinh-tô   - Chương 7-9 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 55

Họ tập trung vào “khu vực tiếp cận nơi tôn kính Chúa” Có một khu vực khá lớn nằm bên cạnh hầu hết các nhà hội vào thế kỷ thứ nhất. Nhiều người đến đó để chịu cắt bì và gia nhập dân Do Thái, nhưng họ cũng thích sự thờ phượng của người tin Chúa, tán đồng quan điểm thờ độc thần của người tin Chúa, và được thu hút bởi Thánh Kinh của người tin Chúa. Ký thuật của sách Công Vụ cho thấy chính tại khu vực nầy những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2017 E-xơ-ra 8:35-36Kim Chỉ Nam cho Đời Sống “Những người đã bị bắt làm phu tù được trở về, dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên bằng mười hai con bò đực vì cả Ít-ra-ên, chín mươi sáu con chiên đực, bảy mươi bảy con chiên con, và mười hai con dê đực để làm của lễ chuộc tội: Cả thảy đều dâng lên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Những người ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top