Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » January (Page 4)

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Cô-rinh-tô – Chương 4-6

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Cô-rinh-tô   - Chương 4:10-6 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2017 Giê-rê-mi 2:31-32Dân Ta Đã Quên Ta “Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân Ta đã quên Ta từ những ngày không tính ra được” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Hai hình ảnh “đồng vắng” và “đất tối tăm mờ mịt” có ý nghĩa gì? Hai hình ảnh tiếp theo “trinh nữ quên đồ trang sức” và “nàng dâu quên mặc áo cưới” dùng để ví sánh với đ ...

Read more

Phan Khôi (1887-1959): Cuộc Ðời và Sự Nghiệp – Phần 1

Lời Giới Thiệu Năm 2016 là dịp kỷ niệm 90 năm chính thức phát hành bản dịch Kinh Thánh Việt Ngữ đầu tiên tại Việt Nam (1926-2016). Năm 2017 cũng là dịp kỷ niệm 130 năm sinh nhật của nhà văn Phan Khôi.  Nhân dịp này Thư Viện Tin Lành xin trích đăng lại loạt bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Phan Khôi được đăng trên Nguyệt San Linh Lực của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego vào năm 1997. Bài viế ...

Read more

Nghiên Cứu Kinh Thánh: I Giăng 1:5

Lời Giới Thiệu: Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài Nghiên Cứu Kinh Thánh ba Thư Tín I-III Giăng trong Thánh Kinh Tân Ước do Mục sư Hứa Trung Tín, Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Sacramento, California trình bày.  Loạt bài Nghiên Cứu Kinh Thánh này sẽ được đăng vào thứ Sáu mỗi tuần.  Mời bạn đọc cùng theo dõi. Ban Biên Tập [divide style="2"] Kinh Thánh: I Giăng 1:5 Chủ đề: Đức C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2017 Giê-rê-mi 2:29-30Không Chịu Sự Sửa Dạy “Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các bậc tiên tri mình, như sư tử phá hại” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên có thái độ gì đối với lời cảnh tỉnh từ Đức Giê-hô-va trước những sai phạm của họ? Hành động nào cho thấy thái độ không chịu ăn năn của tuyển dân? Bạn có thái đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2017 Giăng 11:38-44 Thoát Lốt Người Cũ “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình” (Ê-phê-sô 4:22-23). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán gì khi ông La-xa-rơ từ cõi chết sống lại bước ra mà vẫn còn vải và khăn liệm trên người? Điều này cho bạn bài học thuộc linh nào? Chúng ta cần làm g ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 1:19-28

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 1:19-28 Câu Hỏi Gợi Ý Có khi nào bạn bị chất vấn về những việc bạn đã làm hay không? Ai đã chất vấn bạn? Bạn đã làm gì và bạn đã trả lời như thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Ai đã đến gặp Giăng (1:19, 24)? Những người nay do ai sai đến? Câu chuyện này xảy ra tại đâu (1:28)? Họ đã hỏi Giăng điều gì (1:19)? Giăng trả lời như thế nào (1:20)?  Vì sao ông trả lời như vậy? Những người này đã h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2017 Giăng 11:38-42 Chúa - Người Khác - Tôi “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa không trực tiếp gọi ông La-xa-rơ sống lại mà Ngài cầu nguyện với Cha? Bạn học được điều gì về ưu tiên trong cuộc sống qua lời cầu nguyện của Chúa? Bạn thường làm vinh quang Đức C ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Cô-rinh-tô – Chương 7-9

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Cô-rinh-tô   - Chương 7-9 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top