Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 15

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 15

BaSe_01

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Ba Sẹ, Bình Thuận

BaSe_02

Tham dự lễ Giáng Sinh – Hội Thánh Ba Sẹ, Bình Thuận

BaSe_03

Tham dự lễ Giáng Sinh – Hội Thánh Ba Sẹ, Bình Thuận

BaSe_04

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Ba Sẹ, Bình Thuận

Detroi_01

Mừng Chúa Giáng Sinh, Hội Thánh Detroit, Michigan

Detroi_06Tham dự lễ Giáng Sinh, Hội Thánh Detroit, Michigan


Detroi_07

Mừng Chúa Giáng Sinh, Hội Thánh Detroit, Michigan

Detroi_08

Cùng hát nhạc Giáng Sinh, Hội Thánh Detroit, Michigan

Detroi_10

Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Detroit, Michigan

GardenGroveUMC_01

Câu chuyện Giáng Sinh –  Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove, California

GardenGroveUMC_02

Câu chuyện Giáng Sinh –  Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove, California

GardenGroveUMC_03

Câu chuyện Giáng Sinh –  Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove, California

GardenGroveUMC_04

Dự lễ Giáng Sinh Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove, California

GardenGroveUMC_05

Câu chuyện Giáng Sinh –  Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove, California

KhanhVinh_02

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Khánh Vinh

SJUMC_01

Chuẩn bị đón Giáng Sinh – Hội Thánh Giám Lý San Jose, California

SJUMC_02

Tốp ca nữ – Hội Thánh Giám Lý San Jose, California

SJUMC_03

Ban hát  Hội Thánh Giám Lý San Jose, California

SJUMC_04

Chung vui đêm Giáng Sinh – Hội Thánh Giám Lý San Jose, California

TanBien_01

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Tân Biên, Tây Ninh

TanBien_02

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Tân Biên, Tây Ninh

TayNinh_01

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Tây Ninh

Hình Ảnh Giáng Sinh (2016)
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top