Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 14

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 14

BauNgu_01

Ban Hát Hội Thánh Bầu Ngữ, Ninh Thuận

BauNgu_02

Thiếu Nhi Hội Thánh Bầu Ngữ, Ninh Thuận

BauNgu_03

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Bầu Ngữ, Ninh Thuận

HuyKhiem_01

Mừng Chúa Giáng Sinh Hội Thánh Huy Khiêm, Bình Thuận

HuyKhiem_02

Tham dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Huy Khiêm, Bình Thuận

HuyKhiem_03

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Huy Khiêm, Bình Thuận

KamBouter_02

Ban Hát Hội Thánh Kam Bouter, Lâm Đồng

KamBouter_03

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Kam Bouter, Lâm Đồng

KautamBo_01

Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh tại Hội Thánh Kam Bouter, Lâm Đồng

Ludwidshafen_01

Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Thánh Ludwidshafen, Đức

Ludwidshafen_02

Ban hát Hội Thánh Ludwidshafen, Đức

Ludwidshafen_03

Cầu nguyện – Hội Thánh Ludwidshafen, Đức

Ludwidshafen_04

Tốp ca Hội Thánh Ludwidshafen, Đức

Ludwidshafen_09

Tham dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Ludwidshafen, Đức

Ludwidshafen_05

Tiệc mừng Giáng Sinh tại Hội Thánh Ludwidshafen, Đức

Ludwidshafen_06

Tiệc mừng Giáng Sinh tại Hội Thánh Ludwidshafen, Đức

Ludwidshafen_07

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Ludwidshafen, Đức

Malam_01

Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Thánh Ma Lâm, Bình Thuận

Malam_02

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Ma Lâm, Bình Thuận

NSWales_03

Tốp ca, Hội Thánh Newsouthwales, Australia

NSWales_04

Ban Hát Hội Thánh Newsouthwales, Australia

NSWales_06

NSWales_07

Vũ khúc Giáng Sinh –  Hội Thánh Newsouthwales, Australia

NSWales_08

Tham dự lễ Giáng Sinh – Hội Thánh Newsouthwales, Australia

NSWales_09

Ban hát Hội Thánh Newsouthwales, Australia

PhucAm_01

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Phúc Âm, Bình Thuận.

PhucAm_02

Cầu nguyện tin Chúa tại Hội Thánh Phúc Âm, Bình Thuận.

PhuQuoc_01

Cầu nguyện tin Chúa tại Hội Thánh Phú Quốc

QueSon_01Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Quế Sơn, Quảng Nam

QueSon_02

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Quế Sơn, Quảng Nam

SonHa_01

Mừng Chúa Giáng Sinh, Hội Thánh Sơn Hạ, Quảng Ngãi

SonHa_02

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Sơn Hạ, Quảng Ngãi

Hình Ảnh Giáng Sinh (2016)
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top