Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 13

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 13

GiaDinh_00

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_02

Chờ đợi chương trình khai mạc – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_05

Chờ đợi chương trình khai mạc – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_06

Khách tham dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_07

Ca khúc Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_08

Ca đoàn tráng niên Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_09

Ca đoàn cao niên Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_10

Ca đoàn thanh niên – Hội Thánh Gia Định

Campuchia_01

Chương trình Giáng Sinh cho trẻ em tại Campuchia

Campuchia_02

Tham dự chương trình Giáng Sinh tại Campuchia

Campuchia_03

Vũ khúc Giáng Sinh

Campuchia_04

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Campuchia


TuNghia_01

Ca đoàn Hội Thánh Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

TuNghia_02

Ban Hát Nam – Hội Thánh Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Villawood_Anglican_01 Villawood_Anglican_02

Tốp ca nữ Hội Thánh Anglican Villawood, Australia

Villawood_Anglican_04

Sứ điệp Giáng Sinh –  Hội Thánh Anglican Villawood, Australia

SoCal_02

Cùng hát nhạc Giáng Sinh tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove, California

SoCal_01

Cùng hát nhạc Giáng Sinh tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove, California

Hình Ảnh Giáng Sinh (2016)
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top