Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 12

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 12

DaNang_01

Ca đoàn Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_02

Ban Hát Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_03

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Đà Nẵng

HTCD_SanJose_01

Ban hát Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

HTCD_SanJose_03

Vũ khúc Giáng Sinh – Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

HTCD_SanJose_04

Phước Cho Nhân Loại – Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

DakCuc_01

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Đắc Cúc – Đắc Nông

DakCuc_02

Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Hội Thánh Đắc Cúc – Đắc Nông

HurlstoneParkchurch_Sydney_01

Ban hát Hội Thánh Hurlstone, Sydney, Australia

HurlstoneParkchurch_Sydney_02

Tham dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Hurlstone, Sydney, Australia

KhuSau_01

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Khu Sáu, Quy Nhơn

KhuSau_02

Hòa tấu nhạc Giáng Sinh tại Hội Thánh Khu Sáu, Quy Nhơn

KhuSau_03

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Khu Sáu, Quy Nhơn

MyLoc_01

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Mỹ Lộc, Vĩnh Long

MyLoc_02

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Mỹ Lộc, Vĩnh Long

SocTrang_01

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Sóc Trăng

SocTrang_02

Tham dự lễ Giáng Sinh – Hội Thánh Sóc Trăng

SocTrang_03

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Sóc Trăng

Hình Ảnh Giáng Sinh (2016)
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top