Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 11

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 11

LamDong_01

Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh dưới mưa
Chương Trình Giáng Sinh Liên Hội Thánh tại Parsơmách, Lâm Đồng

LamDong_02

Vũ khúc Giáng Sinh – Hội Thánh Parsơmách, Lâm Đồng

LamDong_03

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Parsơmách, Lâm Đồng

PhongDien_01

Giáng Sinh tại Hội Thánh Phong Điền, Cần Thơ

PhongDien_02

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Phong Điền, Cần Thơ

Vancouver_01

Phước Cho Nhân Loại – Hội Thánh Vancouver, Canada

Vancouver_02

Ban Nhạc và Ban Hát Thiếu Nhi Hội Thánh Vancouver, Canada

Vancouver_03

Chăn Chiên – Hội Thánh Vancouver, Canada

Vancouver_04

Các Thiên Thần – Hội Thánh Vancouver, Canada

Vancouver_05

Những người chăn chiên – Hội Thánh Vancouver, Canada

Vancouver_06

Câu chuyện Giáng Sinh – Hội Thánh Vancouver, Canada

Vancouver_07

Giô-sép và Ma-ri – Hội Thánh Vancouver, Canada

Vancouver_08

Câu chuyện Giáng Sinh – Hội Thánh Vancouver, Canada

Vancouver_11

Thiếu Nhi – Hội Thánh Vancouver, Canada

Vancouver_12

Ca Đoàn Hội Thánh Vancouver, Canada

VungTau_01

Những người tiếp nhận Chúa tại Vũng Tàu

Hình Ảnh Giáng Sinh (2016)
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top