Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 10

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 10

Bankstown_Sysney_01

Lễ Giáng Sinh – Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu

Bankstown_Sysney_02Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu

Bankstown_Sysney_03

Ban Hát Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu

Bankstown_Sysney_04

Khách tham dự lễ Giáng Sinh – Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu

Bankstown_Sysney_05

Ban Thanh Niên – Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu

Bankstown_Sysney_06

Đêm Trần Thế Mong Chờ – Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu

CanTho_01

Ban Hát Nữ – Hội Thánh Cần Thơ

CanTho_02

Ca Khúc Giáng Sinh –  Hội Thánh Cần Thơ

CanTho_03

Ca Khúc Giáng Sinh –  Hội Thánh Cần Thơ

CanTho_04

Ca Khúc Giáng Sinh –  Hội Thánh Cần Thơ

BAC_01

Ca Khúc Giáng Sinh –  Hội Thánh Cần Thơ
Hình Ảnh Giáng Sinh (2016)
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top