Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 9

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 9

LVUMC_26

Lễ Giáng Sinh Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista, San Diego

LVUMC_01

Sẵn sàng

LVUMC_02

Chương trình lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista

LVUMC_22

Chờ đợi chương trình bắt đầu

LVUMC_03

Nghi thức khai mạc

LVUMC_04

Cầu nguyện khai lễ: Mục sư Nguyễn Long Hải

LVUMC_15

Ban hướng dẫn hát

LVUMC_06

Cùng tôn ngợi Chúa

LVUMC_07

Ban hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista

LVUMC_08

Ban hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista

LVUMC_09

Những người tham dự

LVUMC_10

Tham dự lễ Giáng Sinh

LVUMC_17

Ban hát Hội Thánh CMA Poway tham dự chương trình Giáng Sinh
tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista

LVUMC_13

Tứ ca Đêm Thánh

LVUMC_14

Hợp ca nam: Tìm Về Cứu Chúa

LVUMC_16

Câu chuyện Giáng Sinh

LVUMC_19

Chúc mừng Giáng Sinh

LVUMC_21

Tốp ca: Người Đã Đến

LVUMC_23

Giảng luận: Mục sư Đoàn Hưng Linh

LVUMC_24

Hướng dẫn người tiếp nhận Chúa

LVUMC_27

Cầu nguyện tin nhận Chúa

LVUMC_28

Quà cho các em

LVUMC_29

Chung vui ngày Giáng Sinh

LVUMC_30

Chung vui ngày Giáng Sinh

Hình Ảnh Giáng Sinh (2016)
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top