Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 8

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 8

MuiNe_06

Chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Mũi Né

MuiNe_10Nhà thờ Mũi Né

MuiNe_07Trang hoàng cho Chương trình Giáng Sinh Cho Thiếu Nhi

MuiNe_08Tập dợt
MuiNe_00Chuẩn bị

MuiNe_01Những người tham dự

MuiNe_02
Khách tham dự chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Mũi Né

MuiNe_04
Chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Hội Thánh Mũi Né

MuiNe_05
Chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi tại Hội Thánh Mũi Né

MuiNe_09
Vui mùa Giáng Sinh

HIF_10Cùng hát ca khúc Giáng Sinh  – Hội Thánh Tin Lành Quốc Tế Hà Nội

HIF_08
Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh  – Hội Thánh Tin Lành Quốc Tế Hà Nội

HIF_07Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh  – Hội Thánh Tin Lành Quốc Tế Hà Nội

HIF_03

Cùng tôn ngợi Chúa  – Hội Thánh Tin Lành Quốc Tế Hà Nội

HIF_01
Hòa tấu nhạc Giáng Sinh  –  Thiếu nhi Hội Thánh Quốc Tế Hà Nội

HIF_11Vũ khúc Giáng Sinh – Hội Thánh Tin Lành Quốc Tế Hà Nội

HIF_12
Chúc mừng Giáng Sinh – Hội Thánh Tin Lành Quốc Tế Hà Nội

Gialai_11Quyên góp quần áo giúp những người đang cần

Gialai_15Vận chuyển đến Gia Lai

Gialai_14
Các tín hữu giúp phân loại

Gialai_13

Phân loại

Gialai_18
Phân loại

Gialai_16
Chuẩn bị trao tặng

Gialai_17Chuẩn bị để trao tặng

Gialai_20Sẵn sàng

Gialai_03Những người đến nhận

Gialai_02
Qùa cho các em

Gialai_01Những người đến nhận

Gialai_05
Chọn lựa

Gialai_04
Lựa chọn trang phục thích hợp

Gialai_06
Niềm vui nhỏ

Gialai_08

Niềm vui nhỏ

Gialai_09
Nhận quà

Gialai_10
Giúp đỡ những người đang cần

“Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Các ngươi đã làm những việc ấy cho một người nhỏ nhất trong các anh em nầy của Ta – Các ngươi đã làm cho Ta.” (Ma-thi-ơ 25:40)

Hình Ảnh Giáng Sinh (2016)
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top