Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 6

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 6

ChiengKao_02

Dự lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Chiêng Kao. Đắc Lắc

ChiengKao_01

Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Thánh Chiêng Kao. Đắc Lắc

ChiengKao_03

Ca đoàn Hội Thánh Chiêng Kao. Đắc Lắc

ChiengKao_04

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Chiêng Kao. Đắc Lắc

CuChi_00

Hội Thánh Củ Chi

CuChi_01

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Củ Chi

CuChi_05

Đêm Giáng Sinh – Hội Thánh Củ Chi

CuChi_03

Chương trình Giáng Sinh cho thiếu nhi – Hội Thánh Củ Chi

CuChi_06

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Củ Chi

LVUMC_04

Chuẩn bị tiệc Giáng Sinh – Hội Thánh Giám Lý Linda Vista

LVUMC_08

Chuẩn bị tiệc Giáng Sinh – Hội Thánh Giám Lý Linda Vista

LVUMC_07

Chuẩn bị tiệc Giáng Sinh – Hội Thánh Giám Lý Linda Vista

LVUMC_06

Tiệc Giáng Sinh – Hội Thánh Giám Lý Linda Vista

QuangNgai_01

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Quảng Ngãi

QuangNgai_02

Ca ngợi Chúa trong đêm Giáng Sinh – Hội Thánh Quảng Ngãi

QuangNgai_03

Vũ khúc Giáng Sinh – Hội Thánh Quảng Ngãi

QuangNgai_04

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Quảng Ngãi

UGOC_01

Ban nhạc IHS tại chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn

UGOC_02

Ban nhạc IHS tại chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn

UGOC_03

Ban nhạc IHS tại chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn

UGOC_04

Quan khách tham dự chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn

UGOC_05

Quan khách tham dự chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn

UGOC_06

Quan khách tham dự chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn

UGOC_07

Quan cảnh chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn

UGOC_08

Chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn – Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo

UGOC_09

Chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn – Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo

UGOC_10

Chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn – Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo

UGOC_11

Chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn – Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo

UGOC_12

Chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn – Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo

UGOC_13

Vũ khúc Giáng Sinh

UGOC_14

Chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn – Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo

UGOC_15

Quang cảnh chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn

UGOC_16

Chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn – Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo

UGOC_17

Chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn – Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo

UGOC_18

Chương trình ca nhạc và truyền giảng tại Sài Gòn – Hội Thánh Liên Hiệp Truyền Giáo

UGOC_19

Vũ khúc Giáng Sinh tại chương trình ca nhạc và truyền giảng Sài Gòn

UGOC_21

Vũ khúc Giáng Sinh tại chương trình ca nhạc và truyền giảng Sài Gòn

UGOC_22

Tôn cao danh Chúa – Chương trình ca nhạc và truyền giảng Sài Gòn

UGOC_23

Tôn cao danh Chúa – Chương trình ca nhạc và truyền giảng Sài Gòn

UGOC_24

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại chương trình ca nhạc và truyền giảng Sài Gòn

UGOC_25

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại chương trình ca nhạc và truyền giảng Sài Gòn

UGOC_26

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại chương trình ca nhạc và truyền giảng Sài Gòn

UGOC_27

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại chương trình ca nhạc và truyền giảng Sài Gòn

Hình Ảnh Giáng Sinh (2016)
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top